Fördelar med att kommunicera med en avatar för människor med känslomässiga problem

Fördelar med att kommunicera med en avatar för människor med känslomässiga problem

Lyssna på storyn

{Play}

Att dela sina känslomässiga problem med andra människor är inte alltid en optimal lösning. Fenomenet kallas för “social sharing”, men många känner sig inte bekväma med detta både när det gäller avsändaren och mottagaren. Samtidigt som professionell hjälp ofta ses som för dyrt, tillgängligt för långt bort eller för lång väntelista. Kan en virtuell människa, en avatar, vara svaret för människor med känslomässiga problem?

En ny forskningsartikel The avatar will see you now: Support from a virtual human provides socio-economic benefits av Lisanne S. Pauwa, Disa A. Sauter, Gerben A. van Kleef, Gale M. Lucas, Jonathan Gratch och Agneta H. Fischer visar positiva effekter av virtuellt mänskligt stöd för människor med känslomässigt lidande. Författarna definierar en virtuell människa på följande sätt:

“Virtuella människor är datorgenererade karaktärer som reagerar på ord och icke-verbalt beteende på mänskliga sätt, med hjälp av känslomässiga uttryck, språk och kroppsspråk, och de kan tillhandahålla former av stöd som är lättillgängliga för alla med en internetuppkoppling .”

Huvudresultatet av studien visar att:

  • Att dela negativa känslor med en virtuell människa minskar negativa känslor.
  • Att dela negativa känslor med en virtuell människa främjar känslomässig lättnad, oavsett stödtyp.
  • Virtuella människor kan hjälpa till att övervinna respondenternas motstånd mot kognitivt stöd.
Fördelar med att kommunicera med en avatar för människor med känslomässiga problem
Virtual human Julie

Forskningsprojektet omfattade 115 deltagare där en virtuell människa gav kognitivt eller känslomässigt stöd till dessa personer med problem med ilskahantering eller ångest. De deltog i två sessioner med den virtuella människan “Julie”. Den ena inkluderade en situation som fick dem att känna sig arga och den andra en situation som fick dem att känna sig oroliga. Slutsatsen är att en virtuell människa kan vara ett fungerande komplement till professionell hjälp, och i vissa fall kan det för vissa människor till och med ha bättre effekt.

eLearningworld News

Interactive books in production

Visit B-InteraQtive Publishing for more information develoed in SOE PublishingLab

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab