Skärmanvändning rationellt hemma – ny kampanj visar vägen

Skärmanvändning rationellt hemma – ny kampanj visar vägen

Skärmanvändning rationellt hemma - ny kampanj visar vägenLuxemburgs utbildningsminister, Claude Meisch, och JeffTo use screens rationally at home - new campaign shows the way Kaufmann, kampanjkoordinator på BEE SECURE, har lanserat kampanjen “Familjeskärmar”. I samband med detta påpekade ministern de många uppenbara fördelarna med att använda digitala medier i utbildning för barn och tonåringar, t ex jämfört med tv-skärmar. Föräldrar bör därför bli mer medvetna om dessa interaktiva, kreativa, innovativa inlärningsmetoder, pedagogiska videospel, gruppaktiviteter, informationsbrunnar osv. Samtidigt som föräldrar också bör vara medvetna om de farliga fallgroparna på nätet.

Skärmanvändning rationellt hemma

Några av säkerhetsfrågorna för ungdomarnas välbefinnande som minister Meisch identifierade som unga inte kan hantera på egen hand, var den ofta obegränsade konsumtionen framför skärmen. Detta som resulterar i brist på sömn och fysisk aktivitet, viktökning, missbruk etc. Samtidigt som mainstream-media mycket ofta framställer farorna på ett extremt sätt. Med denna bakgrund lanserar utbildningsministeriet nu broschyren “Familjeskärmarna – Hantera, utbilda och stöd “, som ger några svar utifrån vetenskaplig information som det råder expertkonsensus om, samt hur använda skärmar på bästa sätt i vardagen. Den kommer att delas ut i mitten av mars i alla offentliga grundskolor, förskolor, kommuner och barnläkare till föräldrar. Alla andra i Luxemburg kan beställa den på www.bee-secure.lu. .  

NYHETER FRÅN ELEARNINGWORLD MEDIA


interaktiva böckerInteraktiva Böcker med Gamification utvecklas på vår plattform Storyteller on eLearningworld. Medan traditionella eböcker mestadels är digitala kopior av den tryckta boken. Så använder interaQtive books teknologin för att empower boken till förmån för läsaren. Nästa generations eböcker i form av interaQtive books erbjuder en optimerad interaktion design för att empower läsaren. Detta inkluderar Engagerande, Inspirerande och Lärande funktioner. Klicka för mer information 

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab