5K förbereder elever för ett framtida digitalt yrkesliv

5K förbereder elever för ett framtida digitalt yrkesliv

qr code 3970681 1280 5K förbereder elever för ett framtida digitalt yrkesliv“Einfach Digital – Zukunftskompetenze fir nya Kanner” är ett5C preparing kids for a future digital professional life nytt initiativ från den luxemburgska ministern för utbildning, barn och ungdom, Claude Meisch. Fokus är att tillhandahålla en serie åtgärder för att stärka färdigheter för ett framtida digitalt yrkesliv och som är nödvändiga 2000-talet för de nya generationerna. Eftersom det framtida samhället kommer att bli allt mer digitalt än idag måste skolan förbereda barnen allteftersom de närmar sig yrkeslivet. Inte bara genom att tillhandahålla digitala färdigheter, utan också god human kompetens, enligt initiativbeskrivningen.

5K för ett framtida digitalt yrkesliv

Färdigheterna i fokus är de så kallade 5K, vilket betyder:

  • kritiskt tänkande
  • kreativitet
  • kommunikation
  • kollaboration /samarbete
  • kodning

Dessa färdigheter kommer att vägleda utbildningspolitiken i fråga om digitalisering i Luxemburg. Och med rätt tillvägagångssätt och pedagogik kan sådan digital kompetensutveckling införas redan från de första åren av grundskolan. Vid lanseringen av Einfach Digital den 6 februari sa utbildningsministern följande:

”I morgon kommer det att finnas två grupper av människor: de som programmerar och de som riskerar att programmeras; vi vill att våra elever ska tillhöra den första.”

Inom initiativet ingår även “Familjeskärmar – Hantera, utbilda och stödja” -kampanjen. Detta kommer särskilt att riktas mot föräldrar. Genom att uppmuntra kunskap och experimentera med digital teknik. Och samtidigt inte bortse från riskerna för beroende, isolering, brist på sömn som hotar våra barn. Ministeren förespråkade färre digitala verktyg i sovrummen och mer i klassrummen.

NYHETER FRÅN ELEARNINGWORLD MEDIA


Lärande Design – Kodningens Pedagogik & Media KompetensFör utbildning och vidareutbildning av lärare

Interaktiv pedagogik anpassad till det digitala samhällets förutsättningar och utveckling  

Ny boktitel på väg i interaktivt format!

Klicka för mer information

Klicka för mer information om Storyteller PublishingLab

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab