Gamification Psykologin – forskning och praktik

Gamification Psykologin – forskning och praktik

performance Gamification Psykologin - forskning och praktikEtt tvärvetenskapligt forskarteam från University ofPsychology of Gamification - research and practice Minnesota, USA, University of Waterloo, Kanada, University of Ontario Institute of Technology, Kanada, Old Dominion University, USA och University of Basel, Schweiz, har utvecklat en forskningsmetod för att använda psykologimodeller för att undersöka effekterna av gamification. Syftet är att förbättra forskningen om gamifierade mekanismer som används i inlärning, design av användarupplevelser i allmänhet, sjukvård och myndighetsutövning. Där användarens sinnesupplevelse när hon interagerar i en gamifierad miljö nu kan utforskas ytterligare. Forskningsteamet sammanfattar sina resultat om gamification psykologin på följande sätt:

“Gameful experience theory ger forskare en enhetlig grund för att studera gamification från alla sociala vetenskapliga objektiv.”

Samtidigt som den hjälper UX-designers som använder gamifierade mekanismer för att optimera användarupplevelsen.

Gamification Psykologin i verksamhetsutveckling

Gamification är inte ett substitut, inte något du lägger till i speciella projekt, utan mekanismer i en miljö som bör integreras i alla delar av organisationen. Fördelen är att den kan stärka hela organisationen inklusive ledning, marknadsföring, lärande och innovation. Det bränsle som gamification producerar förbättrar välmående i allmänhet, engagemang, hängivenhet och prestation. Då gamification har funnits i mer än ett decennium kan en sådan miljö nu ytterligare förbättras med extended virtual reality-funktioner. Dessa bildar en bro från den virtuella världen till den fysiska världen, vilket gör upplevelsen mer autentisk och i realtid (inklusive realtidsanalys).

Detta är bara ett av de områden där användarupplevelsedesign (UX-design) kommer att utvecklas mycket snabbt under de kommande åren. Där nyckelordet för utvecklingen är design thinking.

Författad av
LarsGöran Boström©

Författare till boken ”Learning Design in practice for everybody” och utvecklare av plattformen Storyteller on eLearningworld för integrerad storytelling i interaktiva böcker med integrerad gamification och snart extended virtual reality funktioner. Läs mer om Storyteller för Företag-tjänster