Skolutbildning som baseras på entreprenöriell pedagogik

Skolutbildning som baseras på entreprenöriell pedagogik

School education becomes entrepreneurial in its foundation
In English

Skolutbildning som baseras på entreprenöriell pedagogikFilosofen John Stuart Mill skrev i Om Friheten från 1859:

“Både lärare och studerande somnar på sin post så fort det inte finns någon fiende på fältet.”

I betydelsen, inget att undersöka, inget att utveckla, inget behov av nyfikenhet, bara ett stort kunskapspaket att äta och som är tvångsmatad en ingrediens åt gången och i exakt samma proportioner. I grunden utgör detta fundamentet för 1900-talsskolan som i allt för hög grad existerar än idag. Det är också i hög grad motsatsen till entreprenöriell pedagogik.  Pietro Paganini, professor vid Roms John Cabot Universitet säger följande i en intervju med the Forbes att studerande idag behöver utvecklingsbar kunskap för att kunna uppfylla arbetsmarknadens krav, och fortsätter:

“Som ett skämt ber jag mina studenter att förklara den mörka sidan av månen. Och de kan inte det! Men problemet är inte att de inte vet, problemet är att de inte frågar. De undrar inte varför det finns en sida som man inte ser. Så svaret är inte det som är viktigast, frågan är det som är viktigast.”

Pietro Paganini

Anpassa utbildning till arbetsmarknaden och aktivitetMicro-schools – I entreprenöriell pedagogisk anda

Professor Paganini är medförfattare till boken Allenarsi Per Il Futuro som ges ut inom kort och som fokuserar på en nödvändig perspektivförändring i formell utbildning. Drivkraften i denna förändring är den snabba omvandling av arbetsmarknaden där studenter idag kan förvänta sig att byta arbete i allmänhet fem till sju gånger under sitt yrkesverksamma liv. Nyckeln till att hantera denna omvandling är att gå från den passiva 1900-talsskolan till en entreprenöriell pedagogik där frågor ställs, undersöks och löses av de studerande. En förebild för en sådan skola är Silicon Valleys Altschool som nu expanderar till andra städer i USA.

Micro-schools – I entreprenöriell pedagogisk anda

Termen för denna nya form av projektbaserad skola är “micro-schools” och ett av dess kännetecken är att den anpassar utbildningen till miljön som de är lokaliserad i. Altschools VD, Max Ventilla, säger i en intervju med FastCompany att:

“Vi expanderade till Brooklyn så tidigt för att kunna förmå oss själva att vara annorlunda på olika marknader. Vi anser att olika platser verkligen kräver olika smaker av skola, och är exhalterade att se något ganska annorlunda.”

Men i grunden är de gemensamma fundamenten för Altschool och andra micro-schools att använda en tvärvetenskaplig pedagogik och friheten att experimentera med olika teknologier för lärande för skapa nyfikenhet, undersöka och utveckla kunskaper som är anpassade till varje studerandes individuella kunskap och färdighet. Detta i motsats till tvångsmatningen av kunskap och att forma alla i samma gjutjärnsform som var vanlig under 1900-talet.

Tankeväckande Idéer om Klassrumsarbete

Professor Paganini ger följande bild av framgångsrikt klassrumsarbete:

“En klass är som ett företag, en grupp av studenter är som ett företag. Så du behöver avsätta tid för detta. Och det handlar inte bara om lärande och överföring, det handlar om styrning och hantering. Styra och hantera en klass, involvera människor i klassen, lösa ett problem genom att arbeta nära studenterna hela dagen.”

Detta låter som en vanlig dag för en entreprenör, inklusive att hantera och styra, undersöka, utveckla och alltid vara nyfiken på vad som väntar runt nästa gathörn och vid slutet av dagen lyckas uppnå de önskade resultaten. Om inte den dagen, bara försök mer imorgon, trial and error, igen och igen.

Författad av
LarsGöran Boström©

Beställ artikelförfattarens bok “Learning Design in Practice for Everybody” direkt från förlaget med sommarrabatt! Välkommen till BiQStore!

Källor:
First New York, now Chicago: Altschool continues its rapid expansion – Interview with Max Ventilla, CEO of Altschool

Change Education To Create New Jobs – An interview with Pietro Paganini, Professor at Rome’s John Cabot University

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab