Europol lanserar en gamifierad lärmiljö om kryptovalutabrott

Europol lanserar en gamifierad lärmiljö om kryptovalutabrott

Europol lanserar en gamifierad lärmiljö om kryptovalutabrottslighet

Europol will launch a serious game on cryptocurrency crimes
In English

Vid den sjätte Kryptovalutakonferensen 12-14 juni 2019 informerade Europol om den pågående utvecklingen av en gamifierad lärmiljö om kryptovalutabrott. Spelet är planerat att lanseras i oktober 2019 vid den sjunde Europol-INTERPOL Cybercrime Conference. Det är den första gamifierade lärmiljön för brottsbekämpning och utredningar som berör kryptovalutor. Målgruppen är operativ personal som arbetar brottsbekämpning inom området.  Där pedagogiken är praktiskt inriktad och scenariobaserad.

Lärmiljö om kryptovalutabrott och blockchain

Mer än 300 kryptovalutaexperter från både brottsbekämpningsmyndigheter och den privata sektorn deltog i den sjätte Kryptovalutakonferensen som anordnades i Europols huvudkontor. Där deltagarna reflekterade över legitim användningen av blockchain teknologier. En teknik med stor omvandlingspotential idag och i framtiden, inte bara för betalningstransaktioner utan alla former av peer-to-peer-transaktioner.

NYHETER FRÅN ELEARNINGWORLD MEDIA

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab