Frugal Innovation för att förbättra lärande del 2

Frugal Innovation för att förbättra lärande del 2

Frugal innovationSann innovation utvecklas ur knapphet. Från knapphet kommer Frugal Innovation to improve learning part 2också enkelhet, vilket bara kan produceras med mänsklig kreativitet ofta utan behov av stora resurser. Faktum är att enorma resurser ibland kan vara ett hinder för sann innovation eftersom de grundläggande drivkrafterna som nämndes ovan består av motsatsen: Knapphet. I en skolmiljö är begränsade resurser mycket vanligt nedan kommer vi att undersöka hur innovation kan komma ur sådana förutsättningar.

Lärandelösningar utifrån knappa resurser

Från början, när PC-utvecklingen inleddes under 1990-talet, och eLearning gick från distribution på kassett och CD till att köras på datorer, var andan för utvecklingen att göra mycket med mer. För detta krävdes en stor budget för programmerare och andra former av tekniska konsulter för att skapa dessa exklusiva ofta flashbaserade produktioner. Olyckligtvis åsidosattes allt för ofta det som är viktigt ur en studerandes perspektiv nämligen användarvänlighet och pedagogik. Detta var nämligen programmerarnas fest och kundernas huvudvärk, och mervärde för lärandet kunde alltför ofta inte skönjas någonstans.

ANNONS
[adrotate group=”3″]

Från detta perspektiv och anda skulle eLearning världen och formell utbildning ha förblivit skilda världar, men vad som hör ihop växer ihop. Med billiga redigeringsverktyg och eLearning-innehåll liksom sociala medier kan pedagoger och andra innehållsexperter idag göra underverk med mycket lite datorfärdighet. Därför kan nu en betydande del av budgeten läggas på kompetensutveckling för att bland annat exkludera icke-prisvärda eLearning-system och -produktioner.

Frugal innovation i utbildning

Enligt Navi Radjou i hans mycket intressanta TedTalk som var inkluderat i den första delen av denna artikelserie bygger frugal innovation på följande tre grundprinciper:

Den första principen: Gör det enkelt. Skapa inte lösningar för att imponera på kunder eller studenter

I en skolmiljö räcker det med ett open source LMS med ett enkelt redigeringsprogram för interaktiva övningar, för att producera interaktivt innehåll tillräckligt för att förenkla en lärares arbete och förbättra lärandet. Eftersom resultatet blir mindre administration, mindre behov av feedback för specifika övningsuppgifter och läraren kan fokusera på dialog och sätta perspektiv på ämnesområdet liksom en bättre lärmiljö i allmänhet.

Den andra principen: Uppfinn inte hjulet igen

Bara för att du kan, behöver inte betyda att du måste. Det finns mängder av professionellt utvecklade pedagogiskt utbyggda digitala läromedel och verktyg som både förenklar, sparar tid och förbättrar undervisnings- och lärmiljön. Du bör utveckla själv utifrån knapphet.

Den tredje principen: Tänk och agera horisontellt

Använd med dina studerande, dela med dina kollegor, testa din applikation/innehåll på marknaden och sälj den sedan, webben är en underbar sak och du behöver oftast inte mer för att få ut ditt projekt för att se om det fungerar kommersiellt också.

Författad av LarsGöran Boström©

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab