Skolans digitalisering – trender och omvandling: Introduktion

Skolans digitalisering – trender och omvandling: Introduktion

EU-kommissionens prognos för den digitala utvecklingen i Europas skolor för de närmaste fem åren har precis

Digitalization of School – trends and progress: Introduction

publicerats. Detta är synnerligen intressant läsning för alla som är intresserade av pedagogik och effektivt lärande. Horizon Report Europe, 2014 Schools Edition ger nämligen en väl komponerad allmän bild av utvecklingen. eLearningworld har visserligen uppmärksammat mycket av det som tas upp i rapporten, men vi kommer i denna artikelserie fördjupa perspektiven utifrån de trender som tas upp, se modellen nedan.

horizon report trend

Se även den officiella introduktionen till Horizon Report Europe, 2014 Schools Edition:

Författad av
LarsGöran Boström©

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab