Dator i undervisningen: En kritisk analys Del 2

Dator i undervisningen: En kritisk analys Del 2

Dator i undervisningen: En kritisk analys Del 2Skoldagen är slut och datorerna följer med Computer in education: A critical review Part 2eleverna hem, likväl fyller den ingen direkt funktion för hemuppgifterna. Det är dock uppgörelsens tid, alla påhopp, alla konflikter under skoldagen får sin fortsättning på webben. De som är särskilt utsatta, mobbningsoffren, som tidigare ofta hade en fristad i sitt hem, är nu förföljda av attacker under hela sin vakna tid, för datorn ska ju användas, eller hur? Så lyder skolledningens påbud. Likväl har de ingen aning om vad som sker för de vill inte veta.

Friendsrapporten 2013 visar att 98% av barn och unga i Sverige använder webben regelbundet och 91% engagerar sig i sociala nätverk. Man har etablerat sina egna vanor och föreställningar, medan skolväsendet i alltför hög grad har stått handfallen. Skolverket pekar särskilt ut betydande brister i kunskap om källanalys. Därav följer bland annat hatwebbplatsernas framgångar när det gäller besöksantal. Unga matas med floder av information från dessa webbplatser som de okritiskt mottar. Detta som en alternativ verklighet som tillskillnad från olika spel som fyller en liknande funktion kan få ödesdigra konsekvenser om ingenting görs. Rasism, främlingsfientlighet och annan diskriminering finner då lättvindigt ny publik, men betydande brister i källanalys gör att eventuellt motstånd sker huvudsakligen intuitivt.

I Friendsrapporten 2013 som nämndes ovan bygger på data från 36 698 elever och 4655 vuxna anställda i skolor som har svarat på frågor om mobbning och trygghet. Av eleverna har 20 % läst något på webben som de tycker har känts obehaglig. 9 % har varit med om att någon har spridit en bild eller film på dem på nätet mot deras vilja. 40 % på gymnasiet tycker inte att de har någon att vända sig till om de blivit utsatta för något på nätet. Olyckligtvis är slutsatsen från första delen i denna artikelserie även här relevant. Om att skolan befinner sig i ett vakuum mellan den 1900-talsskola som verkade efter detta sekels förutsättningar och 2000-talets skola som fortfarande väntar på sitt genomslag.

LarsGöran Boström©

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab