Yttre Motivation Del 6: Hur lärare kan motivera eLearners

Yttre Motivation Del 6: Hur lärare kan motivera eLearners

james motivation6sve Yttre Motivation Del 6: Hur lärare kan motivera eLearnersVägen till att bli en effektiv eng flag e1415739858472 Yttre Motivation Del 6: Hur lärare kan motivera eLearnerseLearner betyder att man skaffar sig förmåga att använda teknologi till sin egen fördel bland annat i form av att skapa en egen personlig lärmiljö. Det är bland annat här som de generationsskillnader kommer in i bilden som antyddes i denna artikelseries första del. Här följer komponent tre och fyra för hur lärare och eLearningutvecklare kan motivera eLearners.

3. Motivera med teknologi

Utvecklare av eLearningkurser väljer av praktiska liksom användarvänligmässiga skäl att begränsa vilka webbverktyg som kan användas. Alltför ofta tar man inte hänsyn till eLearners personliga önskningar, vilket kan upplevas som ett hinder. Dels för att man måste lära sig nya verktyg, där läraren är viktig, och dels att de ”egna” verktygen inte sanktioneras av systemet. eLearners vill kunna förlita sig på en mix av formella och informella verktyg och kanaler.

ANNONS
[adrotate group=”3″]

En annan aspekt att ta hänsyn till som onlinekursutvecklare är att eLearners föredrar webbverktyg och tjänster som kan användas i all hårdvara såsom smartphones, tablets och PCs, oberoende av operativsystem.

Med denna bakgrund har visionen om det virtuella klassrummet en formell kärna med professionellt gjorda interaktiva kurser, men är samtidigt öppen och flexibel alltså en språngbräda till det informella lärandet. Plattformen bör således inte bara ge möjlighet till interaktivitet utan också reaktivitet. Denna flexibilitet är något som alla generationer rankar högt, traditionalister födda före 1947, baby boomers födda mellan 1947 och 1964, generation X 1965 och 1980 och generation Y/NML födda efter 1980.

4. Motivera genom lokalisering och timing

Världen befinner sig i snabb förändring där kontinuerligt lärande krävs för att hänga med i utvecklingen. Metoden för lärande som förefaller passa bäst in i denna miljö sker online. Onlinekurslärarens främsta uppgift blir med denna bakgrund att ansvara för att motivera deltagarna att gå framåt i kursen. Många distraktioner i arbetsliv och privatliv kan utgöra hinder.

Läraren i en eLearningmiljö blir med detta allt mindre klassrummets centrum, utan bör mer ikläda sig rollen som mentor och coach. Om sedan en eLearner kompletterar detta med mervärdet från sina informella nätverk så har denne en god grund för ett effektivt lärande. Här finns också vissa mindre men ändå märkbara generationsskillnader. Äldre generationer förespråkar mer formell kursbaserad undervisning där de yngre mer föredrar en modell som drivs av deras inre drivkrafter och en mentor som vägleder. Här står industrisamhällets instrumentella kunskapssyn mot det klassiska bildningsidealet. Lite ironiskt är det de yngre som starkast förespråkar det senare, likväl samtliga generationer i valet mellan det ena eller det andra, föredrar det klassiska enligt flera studier.

Författad av
LarsGöran Boström©

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab