Vad blir resultatet av nationella prov?

Vad blir resultatet av nationella prov?

lucy assessment sve Vad blir resultatet av nationella prov?

What is the result of national assessment tests?Vill du veta studerandes kunskapsnivå? Kasta till dem ett test! Låter det som en uppenbar oöverträffad lösning? Kanske i det gamla industrisamhället, men inte längre. För datorteknologin har idag uppnått en nivå där den skapar mervärde för lärande. Gryningen för en ny era är här. President Barack Obamas reformering av USA:s utbildningssystem förefaller ske i detta ljus med grund i en intressant vision.

Cleggs tester

Likväl, politiker i allmänhet kampanjar och beslutar fortfarande enligt industriålderns förutsättningar. Detta betyder att de beordrar lärare att använda en metod som bara till viss del fungerade förut. Nick Clegg, Storbritanniens vice premiärminister, är en av många som hävdar att elever måste testas, ända ner till fem års ålder! En mer grundläggande fråga är varför politiker överhuvudtaget ska lägga sig i hur lärare utbildar sina elever? I synnerhet sedan det nu finns nya metoder för att mäta elevers kunskapsnivå, förståelse och utveckling.

ANNONS
[adrotate group=”3″]

Problemen med nationella prov

Nick Cleggs förslag om nationella prov för elever ner till fem år är bara ett av många exempel av den inflation med politiker som bjuder över varandra. Likväl kan ett nationellt prov i allra bästa fall vara en indikator på kunskapsnivån i ett ämnesområde, aldrig ett bevis. För alltför många faktorer kan påverka testprocessen:

-För mycket förberedelse inför proven, vilket tar tid från “förståelsedelen” i utbildning.

-För lite fokus på förberedelse inför proven, vilket får effekt på testresultatet, men eleven kan ha en bättre förståelse om ämnet än resultatet visar.

-Elevens hälsa och motivation vid det speciella provtillfället.

-Elevens förmåga att utföra på kommando vid en särskild tid och plats.

Twains statistik

Lite hårddraget kan man säga att resultatet av ett nationellt prov i alltför hög grad faller under den tredje av Mark Twains tre former av lögner; lögner, stora lögner och sedan finns där statistik. Resultatet berättar att en elev är bra eller dålig på att förbereda sig inför och slutföra ett test, men inte så mycket om faktiska kunskapen och förståelsen om ett ämne. Olyckligtvis är denna statistik avgörande för elevernas framtid. Om någon kommer på fel spår från början är det svårt att vända om. Det andra problemet beskrev Albert Einstein på följande sätt: “Any fool can know. The point is to understand.” Men på något sätt behöver ändå eleven och samhället i sin helhet någon form av kvitto på kunskaps- och förståelsenivån. President Barack Obama har slagit in på en ny väg för att åstadkomma detta, vilket kommer att beskrivas i del två av denna artikelserie som publiceras imorgon.

Författad av
LarsGöran Boström©

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab