Nya medier för lärande Del 2

Nya medier för lärande Del 2

kenny ny media Nya medier för lärande Del 2I första delen beskrevs hur blogg eng flag e1415739858472 Nya medier för lärande Del 2och wiki kan användas i undervisningen. Denna avslutande del fokuserar på podcast för lärande samt slutsatser om användning av nya medier för utbildningssyfte.

Podcast för lärande

En podcast är en MP3-baserad radiosändning som skapas med en mikrofon och en enkel mjukvara. Användaren har access via PC, tablet eller mobiltelefon. Som lärandeverktyg kan den studerande öva intervjuteknik och muntlig presentation som sedan ska framföras på ett trovärdigt och intresseväckande sätt. En viktig del är också att använda sin kreativa förmåga att redigera detta till ett intresseväckande radioprogram. Ett annat användningsområde är att läraren kan spela in sina lektioner och lägga ut som podcast för repetition av det som har sagts under dagen och för dem som inte var närvarande. Eller varför inte en hel ”coursecast” för distansundervisning.

ANNONS
[adrotate group=”3″]

Slutsats nya medier

Nya medier som utbildningsverktyg innebär ett problembaserat lärande. Det kan handla om frågeställningar, fallstudier eller andra former av projekt. Eftersom bloggar, wikis och pod är öppna medier så kräver detta att den studerande finner egna lösningar utifrån den egna erfarenheten och feedback från andra kursdeltagare och läraren med flera. En viktig del är också innehålls- och källanalys både för det egna arbetet, gruppens arbete och externa källor.

Autenticitet är en avgörande faktor för ett framgångsrikt användande av dessa nya medier. Eftersom lärandeformen består av aktivt konstruktivt lärande bör uppgifterna vara hämtade från den verkliga världen så att den studerande kan dra nytta av aktuella aktiva källor. Resultatet blir en inspirerande och praktiskt lärande i konstruktivistisk anda.

Artikelförfattare:
LarsGöran Boström©

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab