Nya medier för lärande Del 1

Nya medier för lärande Del 1

james nya medier Nya medier för lärande Del 1Bloggar, wikis och podcasts eng flag e1415739858472 Nya medier för lärande Del 1fungerar som en utmärkt bro mellan det interaktiva lärandet och den traditionella klassrumsundervisningen. Redovisa hemuppgifter, projektrapportering och bygga ämnesrelaterade kunskapsbanker är några användningsområden. Samtidigt som de studerande ges möjlighet att kommentera varandras arbete liksom få kommentarer från läraren under arbetets gång. Med denna bakgrund utgör dessa öppna användarcentrerade men sociala verktyg inte bara en viktig del för integrationen mellan klassrumsundervisning och digitalt lärande utan även för utvecklingen av det onlinebaserade lärandet. Denna artikel kommer att fokusera på lärande med dessa nya medieformer.

Blogg för lärande

För bara ett decennium sedan visste endast ett fåtal människor vad en blogg är, än färre bloggade, idag har bloggsfären växt till en global folkrörelse. I utbildningssyfte kan bloggen exempelvis användas till projektrelaterade uppgifter. Det kan också vara temabaserade bloggar där bloggaren bygger sina kunskaper allteftersom nya egna iakttagelser och reflektioner görs och från kommentarer på bloggen. Detta utgör ett bra komplement till eLearningmodulernas automatiska feedbackfunktion. Ytterligare fördelar för lärande är att den studerande gör urval av informationskällor som länkas till det egna bloggen med källans tillförlitlighet och användbarhet i fokus. Mediet fungerar även som ett perfekt forum att bygga ett nätverk av bloggar som sammantaget bygger en unik kunskapsbank runt ett specifikt tema.

ANNONS
[adrotate group=”3″]

Wiki för lärande

Wikis är ett annat, mer integrerat forum att bygga kunskapsbankar med, där användarna istället för att framställa innehåll och diskutera, bygger vidare och redigerar samma material. Interaktiviteten och lärandet ligger således i själva materialet, att kritiskt granska det som finns, ändra det man anser är fel och bygga vidare på det användbara innehållet. Inte minst den fria encyklopedin Wikipedia vittnar om styrkan i denna medieform.

Den andra delen kommer att fokusera på podcast för lärande samt slutsatser om att använda nya medier i lärandet.

Artikelförfattare
LarsGöran Boström©

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab