Tankar om framtidens lärande

Tankar om framtidens lärande

mrriddle ms Tankar om framtidens lärande”In 20 years, we’re going to eng flag e1415739858472 Tankar om framtidens lärandesee an impact equal to the printing press. This time we’ll see a global, diverse, educated workforce deliver on dependable innovation, shared vision, and collaborative creativity.”
Randy Hinrich, former Research Manager at Microsoft

Förutsättningarna för att detta ska bli verklighet är att leverera kunskap vid rätt tid, på rätt plats, med rätt metod, med rätt utrustning, till rätt person. Flexibilitet och individualisering är nyckelord för framtidens lärande och mycket av lärandet sker via datorn. Detta är grunden i Microsofts vision för framtidens lärande. Sådana visioner har dock ofta framförts vid stora tekniska innovationer.

”I believe that the motion picture is destined to revolutionize our educational system and that in a few years it will supplant largely, if not entirely, the use of textbooks.”
Thomas Edison (1913)

Edison är bara en av många som har förutspått den traditionella utbildningens slutliga fall. Faktum är att efter tryckpressens genombrott på mitten av 1800-talet har tekniska innovationer aldrig lett till mer än att fungera som komplement till traditionell utbildning. Vad är det då som gör datatekniken lika revolutionerande som de effekter tryckpressen gav? Nyckelbegreppet är interaktivitet och genom de omvärldsförändringar som idag sker är individualisering av utbildning också nödvändig.

ANNONS
[adrotate group=”3″]

Med denna utgångspunkt introducerar Bill Gates Microsofts vision för framtidens lärande. När eleven äntrar lärosystemet sätter en rad automatiska inbyggda processer igång utifrån dennes individuella preferenser såsom inlärningsstil, personlig aktivitetsurval, multimedia preferenser, behov av utrustning och material från ett personligt bibliotek med e-böcker m.m.

Det mesta skolarbetet sker i olika projekt utanför klassrummet, där det virtuella laboratoriet är den vanligaste samlingsplatsen för dessa projekt. En nutida förebild kan hämtas från bilindustrin, där BMW för första gången slutfört ett projekt där deras senaste modell av 3-serien helt har konstruerats virtuellt. Alla bilens funktioner har även testats via datorsimulation. Produktionen är nu igång i full skala.

Ett av Bill Gates mest citerade uttalande är att Microsoft inte sysslar med mjukvara, utan med standarder. Ingen kommer dock att kunna sätta standarden för utbildning och lärande i framtiden, men Gates har flera intressanta poänger. Idag sker utvecklingen inom e-learning huvudsakligen online, nästa steg är enligt Microsofts uppfattning virtual reality. De första stapplande stegen är redan på väg. För mer information om Bill Gates idéer se videon nedan.

[ted id=1739 lang=en]

Artikelförfattare:
LarsGöran Boström©

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab