Uppdatera utbildning och sänker barriären för talang

Uppdatera utbildning och sänker barriären för talang

Lyssna på storyn

{Play}

När förändringens vindar blåser bygger vissa vindskydd, medan andra bygger väderkvarnar. I det digitala samhället består väderkvarnarna till stor del av kreativitet, förståelse, kunskap och talang. Med andra ord, att förenkla för människors förmåga att utvecklas och blomstra. Att uppdatera utbildning och anstränga sig mer för att attrahera talanger genom att modernisera immigrationslagarna är i denna anda några av lösningarna för att bygga väderkvarnar för det digitala samhället, enligt en ny tysk rapport och lag.

Utbildning i Tyskland 2022 – rapport

Tysklands federala utbildningsminister Bettina Stark-Watzinger kommenterar rapporten på följande sätt:

”Utbildningsrapporten visar än en gång att vårt utbildningssystem behöver en uppdatering. (…) Det måste nu handla om att komma tillrätta med bristen på yrkesarbetare inom utbildningspersonal. Även här stödjer vi förbundsstaterna, till exempel med den gemensamma kvalitetskampanjen för lärarutbildningen och kompetenscentra för digital och digitalt stödd undervisning.”

Uppdatera utbildning och sänker barriären för talang

Modernisera immigrationslagarna i grunden och uppdatera utbildning

De nya immigrationslagarna i Tyskland omfattar tre pelare;

Yrkeskunniga arbetarpelaren

Denna pelare är avsedd att göra det möjligt för personer från tredjeländer med en tysk examen eller en kvalifikation som erkänts i Tyskland att arbeta i alla kvalificerade yrken. EU-Blue Card, med sina gynnsamma förutsättningar för familjeåterförening, permanent uppehållstillstånd och jobbbyten, borde i framtiden göra det möjligt att ta emot ännu fler kvalificerade arbetstagare med en universitetsexamen. Dessutom ska utbildningsmigrationen stärkas genom att göra det ännu mer attraktivt att komma till Tyskland för yrkesutbildning eller studier och sedan stanna där.

Erfarenhetspelaren

Denna pelare är inriktad på att utländska yrkesverksamma eller med högskoleexamen och yrkeserfarenhet inom det önskade (icke-reglerade) yrket i fortsättningen ska kunna för en vistelse för förvärvsarbete, utan vidare auktorisering.

Potentialpelaren

Denna pelare fokuserar på kvalificerade tredjelandsmedborgare som ännu inte har ett anställningsavtal i Tyskland. Där potentialkortet gör det möjligt att få uppehållstillstånd i upp till ett år för att söka arbete, vilket även ger rätt till prov- eller deltidsarbete. Detta ska beviljas utifrån ett poängsystem.

Federala ministern för utbildning och forskning, Bettina Stark-Watzinger förklarar:

“Bristen på kvalificerad arbetskraft är en av de största utmaningarna. Vi behöver akut fler skarpa sinnen och händer, även från utlandet, för tillväxt och välstånd. Idag tar vi ett stort steg mot en modern immigrationslag för Tyskland. Vi förenklar tillgången till den tyska arbetsmarknaden. I framtiden kommer kvalificerade arbetare med examen och yrkeserfarenhet också att kunna komma in i landet utan ett auktoriseringsförfarande.”

Författad av
LarsGöran Boström©


SOE PublishingLab is OPEN!

Try out the FREE DEMO to learn about creating interactive books and learning design in general (Click below)

Try out the FREE DEMO to learn about creating interactive books and learning design in general


FREE Author Community Makerspace is also open to try out creating interactive books! (Click below)

FREE Author Community Makerspace is also open to try out creating interactive books!

Mer information om SOE PublishingLab

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab