Från livslång anställning till livslångt lärande – Strategi för vidareutbildning utvecklas

Från livslång anställning till livslångt lärande – Strategi för vidareutbildning utvecklas

Lyssna på storyn

{Play}

Förlorade är de dagar då livslångt arbete var en möjlighet att drömma om för ungdomar som lämnade skolan för att arbeta. Det var industrisamhällets verklighet och möjlighet som inte finns i det digitala samhället. Idag har den ödesmättade vägen för livslångt anställning raderats ut till förmån för livslångt lärande. I denna anda måste de väl avgränsade kunskapsbitar som det formella industrisamhällets skolsystem producerade omvandlas till att lära sig kausalitet och mer gynna lärande i praktiken.

Från livslångt anställning till livslångt lärande - Strategi för vidareutbildning utvecklas

NWS

Med denna bakgrund är den tyska regeringens ökande fokus på en uppdaterad vidareutbildningsstrategi väl anpassad till verkligheten i det digitala samhället. Den nationella strategin för fortbildning (NWS) är utvecklad under gemensam ledning av det federala ministeriet för utbildning och forskning (BMBF) och det federala ministeriet för arbete och sociala frågor (BMAS) och genomförs med nära involvering av det federala ekonomiministeriet och klimatskydd (BMWK), förbundsstaterna, företagsföreningar och arbetsmarknadens parter samt Federal Employment Agency (BA).

Federal utbildningsminister Bettina Stark-Watzinger förklarar:

”Vi kan bara framgångsrikt forma de utmanande omvandlingsprocesserna med välutbildade specialister. Det är därför vi behöver en nationell kultur för vidareutbildning. Vi tar nu nästa steg med den nationella vidareutbildningsstrategin som vi har vidareutvecklat tillsammans med våra partners. Som ministeriet för möjligheter fokuserar mitt hus på att underlätta tillgången till vidareutbildning för alla, förbättra möjligheterna till avancemang för alla och skapa ett mer innovativt, framtidssäkert yrkesutbildningssystem. Jag vill betona: Akademisk utbildning och yrkesutbildning är olika men lika. Båda är fantastiska språngbrädor till en framgångsrik karriär. Med excellensinitiativet för yrkesutbildning gör vi yrkesutbildningen mer modern och innovativ så att den blir ännu mer attraktiv för morgondagens yrkesarbetare.”

Från livslång anställning till viderautbildningplattform

Särskild uppmärksamhet ägnas grupper av människor som hittills haft deltagande i vidareutbildning under genomsnittet, samt små och medelstora företag (SMF), som ofta saknar tid och ekonomiska resurser för fler insatser inom vidareutbildning.

Kärnan i strategin är att utveckla en nationell onlineplattform för vidareutbildning. Denna plattform hjälper alla intresserade att hitta lämpliga vidareutbildningserbjudanden och finansieringsmöjligheter. Från och med början av 2024 ska det digitala erbjudandet gå i drift i etapper.

eLearningworld Nyheter


Lanseringsrabatt på Bordertraveller Activewear

Bordertraveller Active comfort Bordertraveller Activewear

Varumärkeshanteringstjänster

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab