Utbildning 4.0 enligt ny rapport från World Economic Forum

Utbildning 4.0 enligt ny rapport från World Economic Forum

Lyssna på storyn

{Play}

Utbildning 4.0 innebär att förbereda unga elever för framtiden, vilket utbildningssystemen är långt ifrån kapabla till idag. Den färdighet-först tillvägagångssätt som krävs även i grundskolan är fortfarande inte implementerad någonstans. Medan lärande med begränsade kunskapsbitar i enlighet med det gamla industrisamhällets krav är vad grunden vilar på.

“Framtiden för utbildning ligger i att ge unga elever möjlighet att omfamna och utveckla sina unika mänskliga egenskaper – de som sannolikt inte någonsin kommer att ersättas av teknik.”

World Economic Forum, Defining Education 4.0: A Taxonomy for the Future of Learning-rapport

Detta ska ses i ljuset av att forskning visar att färdighet-först-metoden också stödjer barns psykiska välbefinnande.

WEF Utbildning 4.0 Ramverk

Utbildning 4.0 enligt ny rapport från World Economic ForumDetta ramverk har WEF utvecklat för utbildning och inlärning av färdigheter som krävs för 2000-talet. Definitionen för färdighet-först-metoden är:

“uppsättningen av processorienterade förmågor som gör det möjligt för en individ att uppnå ett specifikt mål.”

Det fokuserar förutom att lära mer i praktiken också på inre mjuka färdigheter som personlig motivation, engagemang i samhället i stort och etiska överväganden. Ett fokus som tar barn vidare till det livslånga lärandet. För att optimera arbetssättet och göra det mer motiverande bör pedagogiken fokusera på utmaningar från verkligheten. Särskilt eftersom det i sig är ett problemorienterat förhållningssätt.

Framtiden är här, men dagens utbildningssystem, särskilt på grundskolenivå, biter fortfarande i  askan av industrisamhället. Det var en utbildningspolicy för att leverera portionerade kunskapsbitar för att förbereda människor för det löpande bandet. Dessa yrken som AI, robotar och annan teknik tar över idag. I denna anda utgör WEF Education 4.0 Framework och den nya rapporten “Defining Education 4.0: A Taxonomy for the Future of Learning” en fungerande grund för dagens och framtida formell utbildning.

Författad av
LarsGöran Boström©

Grundare av eLearningworld Europe AB och författare till boken Learning Design in Practice for Everybody

Services from eLearningworld Europe AB

Soe Publishinglab Learning Centre

FREE Learning Centre for interactive book development and UX design in general. The Learning Centre is open, no registration or login will be required.

Click to find out more 

Klicka för mer information om vårt Learning Centre på vår företagsblogg

 

Nya tjänster från B-InteraQtive Publishing

Rådgivning Digital Lärande Design

Rådgivning Digital Lärande Design

Kunskapshantering & Storytelling

interaQtive Books on demand

Klicka för mer information och kontakt

Blogginlägg om tjänsterna: Berättandets konst för Organisatorisk Tillväxt till en ny nivå

Mer om SOE PublishingLab

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab