Från Gutenberg till nästa generations eböcker

Från Gutenberg till nästa generations eböcker

Lyssna på storyn

{Play}

Tillgång till litteratur, enkel distribution, användning av multimedia, layoutanpassning till läsaren, fördelarna med e-böcker är många. Där nästa generations eböcker som nu utvecklas inkluderar att stärka bokens innehåll med interaktiva funktioner för ökat engagemang och lärande. Dessutom innehåller det gamifierade mekanismer och överbryggning mellan den digitala och fysiska världen med AR. Fortfarande inklusive de fördelar som nämndes inledningsvis.

Från Gutenberg till nästa generations eböcker

Den första generationen av e-böcker

Den första e-läsaren tillskrivs i allmänhet författaren Bob Brown. 1930 skrev han ett manifest som förespråkade utvecklingen av “readies” (reed-ees) för att konkurrera med filmer. Strömkällan för enheten var att sätta den i alla gamla elektriska ljuskontakter.

Michael S. Hart kan ses som utvecklaren av de första elektroniska böckerna. Han var student vid University of Illinois med tillgång till en stordator och Arpanet, föregångaren till internet. 1971 omvandlade han självständighetsförklaringen till ett digitalt format och publicerade den på nätverket. Detta var utgångspunkten för något som skulle komma att bli kanske den viktigaste e-bokpubliceringssatsningen, nämligen Project Gutenberg.  Idag, 50 år senare, har Gutenberg 60 000 gratis e-boktitlar som distribueras online i olika format, inklusive ljudböcker.

En mer allmän utveckling av e-böcker startade i början av 1990-talet. Bibliobytes, en föregångare till Amazon, började distribuera kostnadsfria e-böcker och försäljning av e-böcker 1993. Medan Amazons e-böcker såg gryningsljuset 1994. E-ink som fortfarande används som den grundläggande tekniken hos många e-läsare som Nook, Kobo och Kindle föddes och kommersialiserades 1996-97. Där målen för full access till litteratur, enkel distribution och layoutanpassning till läsaren uppnåddes, senare också inkluderades användning av multimedia.

Nästa generations eböcker – förstärkning av innehållet

Under 2000-talet har mängder av projekt riktats för att också förstärka innehållet i e-boken. Med målet att fortfarande ha kvar fördelarna i första generationens e-böcker. Inledningsvis visade sig det vara svårt att uppfylla alla krav. Men då tekniken snabbt förbättras och vinner ny mark, tillhandahåller den nu en verktygslåda för nästa generations eböcker. Kapitel 2 i min bok Learning Design in Practice for Everybody fokuserar på denna verktygslåda.

Men att förstärka innehållet, vad betyder det egentligen? För några dagar sedan publicerade vi en artikel om gamifierade böcker, du kan läsa eller lyssna på den här. Andra områden där interaktiva funktioner förstärker en bok är att förbättra lärandet på olika sätt. Som t.ex. att lyfta fram viktiga delar av en lärobok, kompetensträning i praktiken, förståelse av innehåll och att tillhandahålla delar eller hela boken i ett format som en enskild studerande föredrar, medan en annan använder ett annat format.

Detta förutom de stora utsikterna att förbättra bokens allmänna upplevelse med olika effekter både inne i boken och i interaktion med den fysiska världen. Augmented Reality har generellt stora utsikter att bli en banbrytande teknik, inklusive för den nya generationens e-böcker, men också sudda ut gränsen mellan eboken och den tryckta boken. Omvandlingen av förlagsbranschen har just börjat.

Författad av
LarsGöran Boström©

Tjänster från eLearningworld Europe AB

SOE PublishingLab to create Interactive Books

interaQtive Books med gamification och AR liksom mängder av andra interaktiva funktioner.

Engaging

Learning

Fiction with open ending

Multimedia

No coding required

Klicka här för mer information

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab