Förbättra ditt företag med interaktivt berättande

Förbättra ditt företag med interaktivt berättande

Lyssna på storyn

{Play}

Att förbättra ditt företag med interaktiv berättande byggs med genuint och intresseväckande innehåll och är paketerat enligt företagets målgrupps preferenser. Självfallet är sociala medier en bra kanal för att driva sådan engagerande information och stärka varumärket. Men vid sidan av den interaktivitet som kan skapas via sociala medier i form av dialog, multimedia, kommentarer, texter, design etc. Där företaget visar delar av sin hjärnkapacitet, i form av exempelvis funktionalitet och världsbild. Så är nästa steg att få användare/intressenter att fördjupa sitt engagemang med företaget, alltså blir mer interaktiv med dess verksamhet. Då krävs att företaget även visar hjärta och själ. För detta krävs ofta annan paketering av innehåll med fokus på kollaboration, fördjupning, driva nyfikenhet och nöje.

Förbättra ditt företag med interaktivt berättande

Interaktivt berättande i en digital värld

I den digitala världen kan detta ske på många olika sätt. När det gäller interna intressenter, det vill säga anställda medarbetare och medarbetare som arbetar på frilansbasis kan detta ske genom fortbildning via interaktiva böcker och appar. De kan vara direkt inriktade på företagets verksamhet eller relaterade ämnesområden för att öka kompetens och därmed effektiviteten i organisationen.

För att öka engagemanget kan man enkelt integrera gamifierade mekanismer och på så sätt dra nytta av de engagerande egenskaper spelmetodik ger. Olika former av bonusar när medarbetaren når nya nivåer, klarar uppdrag, passerar en viss poängnivå och så vidare. På så sätt bygger man också en bra företagsanda med medarbetare som ständigt vill framåt och nå högre nivåer, och söker lösningar för att komma dit. Det kan således fungera som en grundpelare för att stärka en entreprenöriell kultur i alla delar av företaget.

Dopamin

Dopamin ingår i flera viktiga system som reglerar motorik, glädje, entusiasm och koncentration med mera. Likväl har inte Dopamin samma påverkan som en drog alltså att den förstärker (och förvränger) själva upplevelsen. Istället förstärker den viljan att söka saker och miljöer som orsakar förnöjsamhet och tillfredsställelse. Detta är en process som intensifierar motivationen, nyfikenheten och viljan att utforska. Kort sagt är det bränslet för att driva engagemang och utmaningen är då att få detta att rikta sig mot din organisation.

Interaktivt innehåll

Sådant engagemang kan byggas med genuint och intresseväckande innehåll som är interaktivt och är paketerat enligt er organisations målgrupps preferenser. Självfallet är sociala medier en bra kanal för att driva sådan engagerande information och stärka varumärket. Men vid sidan av den interaktivitet som kan skapas via sociala medier i form av dialog, multimedia, kommentarer, texter, design etc. Där företaget visar delar av sin hjärnkapacitet, i form av exempelvis funktionalitet och världsbild. Så är nästa steg att få användare/intressenter att fördjupa sitt engagemang med organisationen, alltså att bli mer interaktiv med dess verksamhet. Då krävs att organisationen även visar hjärta och själ. För detta krävs ofta annan paketering av innehåll med fokus på kollaboration, fördjupning, driva nyfikenhet och nöje.

Förbättra ditt företag

I den digitala världen kan detta ske på många olika sätt. När det gäller interna intressenter, det vill säga anställda medarbetare och medarbetare som arbetar på frilansbasis kan detta ske genom fortbildning via eLearningmoduler. De kan vara direkt inriktade på organisationens verksamhet eller relaterade ämnesområden för att öka kompetens och därmed effektiviteten i organisationen.

För att öka engagemanget kan man enkelt integrera gamifierade mekanismer och på så sätt dra nytta av de engagerande egenskaper spelmetodik ger. Olika former av bonusar när medarbetaren når nya nivåer, klarar uppdrag, passerar en viss poängnivå och så vidare. På så sätt bygger man också en bra företagsanda med medarbetare som ständigt vill framåt och nå högre nivåer, och söker lösningar för att komma dit. Det kan således fungera som en grundpelare för att stärka en entreprenöriell kultur i alla delar av företaget.

En sådan miljö driver dopaminet så att det förvandlas till poesi för hjärnan.

Författad av
LarsGöran Boström©

Digital Marknadsföring och Varumärkeshantering

Interaktiv video för marknadsföring – lanseras inom kort
Interaktiv video för marknadsföring – lanseras inom kort

gamifierade appar för varumärke Innehållsmarknadsföring – Storyteller för företag 

 

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab