Hur AI och gamification förstärker människors beteende

Hur AI och gamification förstärker människors beteende

Hur AI och gamification förstärker människors beteendeLyssna på storyn

{Play}

Ett forskarlag från M I T har utvecklat en metod för att hjälpa människor att bättre förstå när de ska lita på en A I teamkamrat, t.ex. när de diagnostiserar medicinska tillstånd. Metoden bygger på en onboarding-teknik som vägleder människor att utveckla en mer exakt förståelse för A I:s förutsägelser. Hussein Mozannar förklarar:

“Vi kombinerar vår kunskap om människan med vad vi vet om A I:n för att se när det kommer att vara till hjälp för människan att förlita sig på A I: n. Sedan får vi fall där vi vet att människan ska förlita sig på A I och liknande fall där människan inte ska förlita sig på A I:n.”

I grund och botten fokuserar tekniken på att hjälpa människor att lära sig artificiell intelligens styrkor och svagheter, för att producera positiva resultat. Detta från förutsättningen från kognitionsvetenskap som visar att människor fattar beslut för komplexa uppgifter genom att komma ihåg tidigare interaktioner och erfarenheter. Läs mer om forskningen här. 

Hur gamifierade appar ökar aktiehandel och risktagande

Gamification ses ofta som en omvälvande teknik som påverkar människors beteende. I denna anda ställde sig ett forskarteam av kanadensiska forskare, Philipp Chapkovski, Mariana Khapko och Marius Zoican följande fråga:  Förstärker gamifieringen av aktiehandelsappar risktagande för enskilda handlare? Forskarna rekryterade 605 deltagare från fyra länder,  USA, Kanada, Storbritannien och Australien, för att svara på denna fråga. Forskarnas slutsats är att:

“Detta gör det möjligt för oss att kringgå urvalsbias: det vill säga möjligheten att mindre riskvilliga handlare själv väljer att använda gamifierade plattformar i verkligheten. Vi konstaterar också att gamifieringseffekten på risktoleransen är särskilt stark i tillgångar som till att börja med är riskfyllda. Innebörden är att trading på plattform med sådana beteendemässiga uppmaningar sannolikt kommer att vikta detaljhandlares portföljer mot tillgångsklasser med hög volatilitet som derivat och kryptovalutor. (…) Vi dokumenterar också att effekten av gamifierad handel är starkare för de mest utsatta grupperna: oerfarna handlare med låg finansiell kompetens.”

Läs hela forskningsrapporten här.

Förståelse för att förbättra människors beteende

Som i fallet med förtroende för A I -förutsägelser är förståelse och kunskap nyckeln till framgång. Även i aktiehandelsappar kan gamification förbättra användarupplevelsen men blir ond när det börjar påverka användarens risktagande och handelsbeslut. Men tänk om vi integrerar gamifierade mekanismer i en lärupplevelse, t.ex. för att förbättra finansiell kompetens eller något annat. Och som i exemplet med att lära sig om artificiell intelligens styrkor och svagheter ovan, bör den lära ut om gamifieringens kraft och hur det påverkar mänskligt beteende, se introduktion nedan. Den är uppenbarligen kraftfull.

Skriven av
LarsGöran Boström©

Författare till boken ”Learning Design in Practice for Everybody” där 6 i Model för kreativ projektledning presenteras och kompetensutveckling i digital miljö. Modellen är en verktygslåda baserad på kritiskt tänkande och visualisering av idéerna för att effektivisera processen. Modellen kan användas för de flesta former av projekt där kreativitet, problemlösning och innovation är drivkrafterna. LarsGöran är grundaren av eLearningworld Europe AB, och även utvecklaren av SOE PublishingLab – en ny plattform för integrerad storytelling i interaktiva böcker, snart med augmented reality-funktioner.


Storyteller on demand

interaQtive book-konceptet är särskilt väl utrustat för kompetensutveckling med inriktning på färdigheter, lärande i allmänhet, varumärkeshantering, engagemang och inspirerande produktioner, liksom barn- och ungdomsböcker. Det innehåller avancerade interaktiva moduler och quizz, och mekanismer för gamification och simulationer, och multimedia m.m. Klicka för mer information

 


Introduktion till Gamification – kostnadsfritt kapitel

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab