Nationell digital utbildningsplattform är på väg

Nationell digital utbildningsplattform är på väg

Nationell digital utbildningsplattform är på vägLyssna på storyn

{Play}

Det tyska federala utbildnings- och forskningsministeriet inleder ett nytt projekt på 150 miljoner euro för utveckling av prototyper för en ny nationell digital utbildningsplattform, läroplaner och didaktiska koncept. Detta är det första steget mot ett nationellt nav för livslångt lärande och ett initiativ som har stora utsikter att bli en förebild för Europa. Eftersom denna typ av digital infrastruktur fungerar bäst när den förvaltas och ägs av den offentliga förvaltningen.  Utbildningsminister Anja Karliczek förklarar:

”I dag gav jag klartecken för att sätta upp en nationell utbildningsplattform. Plattformen är kärnan i ett nytt digitalt utbildningscentrum för Tyskland och en modernisering av utbildningen som helhet. Som federal regering vill vi att alla – från skolbarn till pensionärer –  ska få bättre tillgång till digitalt stödda utbildningserbjudanden.”

Grunden för Nationell Digital Utbildningsplattform

Satsningen lanseras som en lösning på de utmaningar som utbildningssektorn har upplevt i skuggan av Coronapandemin. Och arbetar samtidigt för att modernisera det livslånga lärandet för att bättre anpassas till det digitala samhällets krav. Där målen är att koppla befintliga och nya digitala utbildningsplattformar till ett rikstäckande och europeiskt plattformssystem. Utbildningsministeriet vill att den nationella utbildningsplattformen ska skapa en infrastruktur genom vilken digitala utbildningsmaterial kan nås och nätverkas så brett som möjligt.

Det centrala syftet är att öppna upp individuella utbildningsvägar för studerande, som inte är begränsade till en utbildningsinstitution eller ett utbildningsstadium, utan stödja hela utbildningskarriären. Detta inkluderar:

  • Lärare ska ha bra digitalt undervisningsmaterial och lämpligt pedagogiskt stöd.
  • Studerande ska ha individuell tillgång till lämpliga undervisnings-/inlärningsscenarier.
  • Plattformen ska kunna lagra studerandes utbildningsbevis – dvs. certifikat och examensbevis – i krypterad form, men enkel access för den studerande.
Nyheter från eLearningworld

eLearningworld tjänster

InteraQtive Books för det livslånga lärandet

soe publishinglab logo Nationell digital utbildningsplattform är på väg

Vi erbjuder den huvudsakliga flexibla lösningen för livslångt lärande: Interaktiva böcker

InteraQtive Book FREE!

EDUBook

InteraQtive Book PRO

Mer information kommer inom kort!

Click for more information about SOE PublishingLab

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab