Blockchain teknikens inverkan på utbildning

Blockchain teknikens inverkan på utbildning

Lyssna på storyn

{Play}

En rapport som heter “Blockchain in Education från Europeiska kommissionen visar framtidsutsikterna blockchainteknikensBlockchain teknikens inverkan på utbildning inverkan på utbildning och dess potential att omvandla fältet. Den viktigaste slutsatsen är att:

“Blockchaintekniken kan hjälpa till att förbättra gamla modeller för datahantering och ge fördelar till elever och utbildningsinstitutioner i EU – om politikerna är väl förberedda att ta emot förändringen.”

Blockchainteknikens inverkan på utbildning

Den sista delen är mycket viktig och bör ses i ljuset av att digitaliseringen av utbildningen i allmänhet inom EU idag är på mycket olika nivåer i medlemsstaterna. Rapporten visar tre omvandlingskrafter vid användning av blockchain inom utbildning. Till exempel, realtidsaccess till utbildningsresultat och examensbevis för studenten. Det innebär så snart utbildningsorganisationen har godkänt resultatet med ett klick. Dessutom betyder det mindre administration för skolan. Medan studenten direkt kan använda utbildningsresultaten för att ansöka om nya kurser eller använda i sitt CV. Datan är tillgängliga för alla utbildningsinstitutioner eller arbetsgivare att få tillgång till omedelbart för bekräftelse.

Learning Design med blockchainteknik

“Smarta avtal” är en annan tjänst som förbättras med hjälp av blockchainteknik. Detta innebär ett avtal som automatiskt avtalar om vissa villkor är uppfyllda. Till exempel när en student ansöker om ekonomiskt stöd till studier. Fler användningsområden och hur tekniken fungerar hittar du i rapporten ovan och även i“Learning Design in Practice for Everybody” där en del av boken fokuserar på hur blockchaintekniken kommer att påverka learning designers arbete i framtiden.

Författad av
LarsGöran Boström©


Ny bok från B-InteraQtive Publishing – lyssna och läs


Ny bok från B-InteraQtive Publishing

En fransman i Stockholm 1844-45 av François Rouel finns tillgänglig i Google Play Books och BiQStore som ebok inklusive ljudbok, med teknik från SOE PublishingLab. Den kommer finnas tillgänglig hos fler bokhandlare inom kort, och därtill i fler format. Bland att kommer den som ljudbok i alla kvalitativa ljudboksstreaming tjänster i juni. Den engelska versionen av boken finns redan tillgänglig hos Bookbeat och Audible m fl.

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab