Evolutionär omvandling: Nyckelord i ny Edtech trend rapport

Evolutionär omvandling: Nyckelord i ny Edtech trend rapport

Evolutionär omvandling: Nyckelord i ny Edtech trendrapportLyssna på storyn

{Play}

En ny Edtech trendrapport från branschorganisationen Swedish Edtech Industry visar att pandemin har haft en omvälvande effekt. Samtidigt som sektorn i allmänhet samtidigt är på väg att lämna pionjäråren. Pandemin har också riktat uppmärksamheten på behovet av att uppgradera och modernisera IT-system, men också att korrigera obalanser i digitaliseringen av utbildningen.

”Tidigare digitaliseringssatsningar har skapat en obalans mellan hårdvara och innehåll när alltför mycket resurser lagts på nya datorer utan någon närmare idé om hur de ska användas i undervisningen.”

Från Edtech-trendrapporten

Detta bör ses mot bakgrund av det före pandemin uppskattas att endast 20 procent av studenterna hade tillgång till digitala läromedel, medan detta nu utvecklas snabbt. Men denna trend började dock från en mycket låg nivå, men det kan ses som den verkliga början på digitaliseringen av skolan på alla nivåer. I denna anda accelererar också innovation inom edtech. Samtidigt som det fortfarande finns brister när det gäller digital kompetens bland lärare.

Edtech trend: Digital yrkesutbildning och livslångt lärande

Under pandemin har lämnat hela sektorer på arbetsmarknaden närmast i sysslolöshet, efterfrågan på vidareutbildning i form av digitalt lärande har därav aldrig varit större. Detta är förmodligen den mest kraftfulla drivkraften för edtech-lösningar för tillfället, särskilt om du lägger till det till det mer allmänna livslånga lärandet.

”Livslångt lärande driver efterfrågan. Alla behöver flexibla lösningar.”

Från Edtech-trendrapporten

Rapporten hänvisar också till en forskningsstudie av Edsurge som visar att den framtida utvecklingen efter pandemin kommer att fokusera på anpassningsförmåga, gamifiering, självinstruerande övningar samt tjänster för att förbättra samarbete och kommunikation online.

Nyheter från eLearningworld


Book From B-interactive Publishing


Learning design hardcoverLearning Design ebookLearning Design in Practice for Everybody is written by LarsGoran Bostrom with 17 years work-experience from edtech and content development, and the developer of SOE PublishingLab.

Click to learn more about the book

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab