Designens inverkan på ett lärande arbetsliv

Designens inverkan på ett lärande arbetsliv

Designens inverkan på ett lärande arbetslivDesign letar sig in till kärnan av företagsorganisationer som en källa för omvandling. Men utvecklingen berör inte estetik som termen antyder. Istället förändrar designens inverkan hur människor arbetar som ett svar på nya marknadsverkligheter och kraften i digitaliseringen.

Designtänkande ger empati

Empati är en av de viktigaste drivkrafterna i designtänkande där fokus ligger på användarnas erfarenheter, särskilt deras känslomässiga sådana. En annan är bruket av en arbetsmetod för prototyping. Där utsikterna för misslyckande beräknas i trial and error-anda. I allmänhet omvandlar designtänkandet organisationen till en interaktiv flexibel organisationskultur i fortgående utveckling. Detta i kontrast till maskinprincipen som var den industriella ålderns främsta drivkraft.

Designens inverkan på lärande

Forskning från Umeå Universitet  inriktad mot inlärningsmiljöns inverkan på studenters kreativa utveckling visar intressanta resultat. I synnerhet då kreativitet och komplex problemlösning anses vara viktiga kompetenser för framtida inlärningsprogram. Både EU och UNESCO har inkluderat detta som prioriterade område i sin framtida utbildningsram, och med detta blir frågan: Hur? Av stor betydelse. I denna anda utgår Sol Moréns forskning vid Umeå Universitet från teorin om relationell kreativitet.

Lärmiljöer för kreativitet

Resultaten av forskningen presenteras i avhandlingen Relational creativity – What can participatory art do for higher education?. Där teorin om relationell kreativitet visualiseras i fyra koncept.

  • Design för kreativ transformation
  • Design för kreativt deltagande
  • Design för kreativa jämförande möten
  • Design för kreativt nätverkande

Författad av
LarsGöran Boström©


BiQStore

Laptop Fodral – Bordertraveller Beach
Laptop Fodral – Beach
Bionedbrytbar iPhone fodral – Bordertraveller Mountain
Bionedbrytbar iPhone fodral – Mountain

Gränsfarare av LarsGöran Boström

 

Lars Johan Hierta med egna ord

 

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab