Ögonspårning för lärande – en adaptiv upplevelse

Ögonspårning för lärande – en adaptiv upplevelse

Ögonspårning för lärande - en adaptiv upplevelseLyssna på storyn

{Play}

Fokus för adaptivt lärande (ALS) är att korrelera med den studerandes inlärningsstil. Ögonspårning är här en kärnteknik för en framgångsrik process. Både eftersom resultatet är mer kvalitativt och samtidigt direkt och automatiskt. Detta i jämförelse med frågeformulär som annars används, vilket är en metod som innehåller både fysiska och psykologiska hinder, förutom att vara tidskrävande. Ögonspårning för lärande hjälper till att analysera flera olika kompetensområden, till exempel:

  • Individuella skillnader i informationsinsamling.
  • Individuella skillnader i problemlösningsfärdigheter.
  • Individuella skillnader i inlärningsstrategier.
  • Sociala interaktionsmönster från läraren till den studerande.
  • Social interaktion mellan studenter för att stödja inlärningsprocessen.
  • Hur olika utbildningsmaterial fungerar och interagerar.

Källa: Tobii

Ögonspårning för lärande – ett exempel

En studie från Padova University av Lucia Mason, Patrik Pluchino och Maria Caterina Tornatora om den pedagogiska potentialen i ögonspårningstekniken visar intressanta resultat. Studien omfattade totalt 64 högstadieelever i sjunde klass, som delades in i två grupper, där deras strategiska bearbetning och lärande från en illustrerad text undersöktes. Resultaten visar att elever med möjlighet att observera en modells ögonrörelser medan de läste en illustrerad text visar större integrativ bearbetning i sin egen läsning. De erhåller en djupare förståelse av texten då de visade på en större integrativ bearbetning av text och bild.

Källa: BERA – British Journal of Information Technology

Författad av
LarsGöran Boström©


Tjänster från eLearningworld Europe AB

Integrerat berättande i interaktiva böcker

InteraQtive Book FREE!

EDUBook

InteraQtive Book PRO

Mer information kommer inom kort!

Click for more information about SOE PublishingLab

SOE PublishingLab video

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab