Göra Sociala Medier Design mer sociala

Göra Sociala Medier Design mer sociala

Göra Sociala Medier Design mer socialaTvå studier om Sociala Medier Design visar intressanta resultat av påverkan och potentiell utveckling inom området.

Sociala Medier Design ger samma processer som choklad

Forskning från University of California visar att “Gilla” på sociala medier producerar samma processer, som att äta choklad eller vinna pengar, i en tonårings hjärna. Forskningsprojektet är baserat på 32 tonåringar i åldrarna 13-18 som fick veta att de deltog i ett litet socialt nätverk som liknar Instagram. Under sociala medier aktiviteterna skannades tonåringarnas hjärnor. Lauren Sherman vid UCLA gren av Children’s Digital Media Center förklarar:

“Vi visade exakt samma foto till samtliga, för hälften av tonåringar hade fotot en massa gillamarkeringar och till den andra hälften hade fotot bara några få gillamarkeringar. När de såg ett foto med fler gillamarkeringar var de betydligt mer benägna att gilla det själva. Tonåringar reagerar olika på information när de tror att det har godkänts av många eller bara några få, även om dessa är främlingar.”

Forskningen från UCLA publicerades i tidskriften Psychological Science. Två av de frågor som dessa resultat väcker i ett lärandeperspektiv är vikten av kritiskt tänkande. Men samtidigt att det är möjligt att använda kraften i en positiv interaktion i en lärande miljö. En av de uppenbara metoderna för detta är gamifiering.

Sociala Medier Design inte så social

Sociala medier som Facebook och Instagram är dåligt utformade för social interaktion utan är istället inriktade mot att avsluta specifika uppgifter, enligt forskning från Umeå Universitet. Detta innebär att sociala medier är utformade på samma sätt som interaktionsdesigners designar för kommunikation mellan människor och digitala enheter, inte människa-till-människa. Författaren till doktorsavhandlingen  Aesthetics of Being Together, Christoffel Kuenen, föreslår en annan metod för design med fokus på mer kvalitativ digital mänsklig interaktion. Kuenen säger till forskning.se:

“Jag är intresserad av den sociala dynamiken i större grupper av människor och hur traditionella former kan översättas till den digitala världen.”

Enligt författaren ska den avhandling som finns på universitetets webbplats inte ses som en beskrivning för att skapa en ny revolution inom sociala medier design, utan istället som en start för en diskussion om sociala medier ur ett nytt perspektiv.

Skrivet av
LarsGöran Boström©


Nytt från B-InteraQtive Publishing – publiceras 21 december

En Fransman i Stockholm

SOE PublishingLab

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab