Nästa generations Artificiell Intelligens och etik

Nästa generations Artificiell Intelligens och etik

Nästa generations Artificiell Intelligens och etikVad är nästa generations artificiell intelligens? Hur är det med dess inlärningsförmåga? Och etik som omger den? Josh Tenenbaum, vid Computational Cognitive Science Lab vid MIT, beskriver för MIT Technology Review att nästa generations Artificiell Intelligens kommer att ha en starkare koppling till kognitionsvetenskap och neurovetenskap. Professor Tenenbaum förklarar:

“Tänk om vi kunde bygga en maskin som startar som en baby och lär sig som ett barn. Om vi kunde göra detta skulle det vara grunden för artificiell intelligens som faktiskt är intelligent, maskininlärning som faktiskt skulle kunna lära sig.”

De lösningar för artificiell intelligens som idag utvecklas saknar grundläggande förmågor när det gäller flexibilitet, sunt förnuft och allmän intelligens. Eftersom detta verkligen är mänskliga förmågor hävdar Tenenbaum att förebilden för att utveckla AI med dessa färdigheter är genom forskning av små barns lek. Detta var egentligen den djupgående visionen för AI när den föddes för ungefär 50 år sedan, att använda mänsklig intelligens som inspiration för dess utveckling. Källa: MIT Technology Review

AI som fattar etiska beslut

En studie från Institute of Cognitive Science vid universitetet i Osnabrück, Tyskland, visar nästa steg i utvecklingen av autonoma fordon och dess etiska konsekvenser. Enligt studien utvecklas den artificiella intelligensen till att fatta etiska beslut när den mänskliga föraren måste göra ett val och inte kan. Och i detta sammanhang kommer den Artificiella Intelligensen att kunna utvärdera människans beteende och vidta åtgärder för att lösa problemet. Detta bör ses mot bakgrund av att de flesta trafikolyckor orsakas av mänskliga misstag eller fel. Det AI-baserade autonoma systemet fungerar då inte bara för förarens komfort, utan också som ett säkerhetssystem för att undvika olyckor. Forskningen genomfördes med simuleringar av olika trafiksituationer och som en kommentar till resultat, säger författarna till rapporten:

“Autonoma självkörande bilar blir den första generationen robotar som fattar moraliska beslut mitt i vårt samhälle. Det är därför angeläget att utveckla regler och möjliga handlingssätt för självkörande fordon, som avgör hur sådana maskiner ska bete sig i oundvikliga olyckssituationer.”

Professor Dr Peter König och Maximilian Wächter, Institute of Cognitive Science vid universitetet i Osnabrück.

Författat av
LarsGoran Boström


Storyteller för företag – Marknadsföring och varumärkeshantering

Storyteller för företagstjänster ger praktisk engagerande information och lärande med integrerad interaktivitet som empower alla intressenter i ditt företag. Detta inkluderar mängder av funktioner för inlärning, marknadsföring och varumärkeshantering. Formatet för distributionen är interaktiva böcker och appar, kurerade länkar och bloggposter. Klicka för mer information

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab