Hur hantera human capital i 4:e industriella revolutionen

Hur hantera human capital i 4:e industriella revolutionen

businessmen 4153904 1280 Hur hantera human capital i 4:e industriella revolutionenI 2019 Deloitte Global Human Capital Trends rapport besvaras frågan om hur man bör hantera How to manage Human Capital in the 4th Industrial Revolutiontransformationen. Där huvudpelarna består av att uppgradera organisationen till att bli ett socialt företag. I denna anda bör fokus riktas om från anställdas erfarenheter till mänskliga upplevelser.

Hur hantera Human Capital

Denna omvandling som sker drivs av fem principer enligt rapporten :

  1. Transparens och öppenhet
  2. Samarbete och personliga relationer
  3. Tillväxt och passion
  4. Etik och rättvisa
  5. Syfte och mening

Detta bör ses i ljuset av att den främsta orsaken till att människor lämnar sina jobb idag är otillräckliga möjligheter att lära och växa. För att använda några ord från rapporten:

“Eftersom paradoxen i dag är att medan vi lever i en värld med fantastisk teknik, är det – och kommer alltid att vara – mänsklig potential som för oss framåt.”

Fler drivkrafter i den fjärde industriella revolutionen

Andra drivkrafter för trender inom att hantera human capital under den fjärde industriella revolutionen är Gig Economy, livslångt lärande och att stärka (empower) intressenterna för att öka organisationens prestationer.

Trendrapporten bygger på en undersökning med nästan 10 000 respondenter från 119 länder. Där undersökningen visar att 86% tror att de måste omvandla sin förmåga för inlärning i skuggan av utvecklingen av AI, kognitiv teknik och automatisering. Och när verksamhetens uppdrag i sig ändrar fokus skapas det sociala företaget. Det är då inte bara inriktat på ekonomisk tillväxt och vinst utan också för att stödja dess miljö och intressentnätverk.

NYHETER FRÅN ELEARNINGWORLD MEDIA


Storyteller för Företagstjänster tillhandahåller berättelser, praktiska underrättelser och lärande med integrerad interaktivitet som stärker alla intressenter i ditt företag. Formatet för distributionen är interaktiva böcker och appar som fungerar för smartphones, tablets och datorer. Konceptet stärker varumärke, lärande och fungerar också t.ex. som ett interaktivt alternativ för PDF-filer etc. Läs mer om vår Storyteller för Företagstjänster här och kontakta oss för mer information.

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab