Inre Motivation och Digitalt Lärande

Inre Motivation och Digitalt Lärande

Inre Motivation och Digitalt LärandeI västerländsk filosofi finns det en stark tendens att skilja förnuft från känsla. Skolsystemet är ett av de mest uppenbara exemplen på detta grundläggande tankefel. Professor Peter Gärdenfors skriver:

”Utan känslomässig värdering av olika handlingar och deras konsekvenser, skulle vår vilja inte ha någon inriktning.”

Känslornas stöd för rationaliteten är således helt avgörande för dess funktion. I skolsystemets fokus på yttre motivation på bekostnad av inre motivation uppstår på så sätt ett betydande problem i ett bildningsperspektiv.

Inre motivation och studieresultat

Forskning visar att stark inre studiemotivation har marginell eller ingen effekt på studieresultat. Rob L. Martens, Judith Gulikers och Theo Bastiaens vid Leiden Universitet och Open University of the Netherlands, Leiden förklaring är det som skiljer starkt motiverade studerande från de med svag studiemotivation är at de förstnämnda använder en mer utforskande inlärningsmetod.

Det ovan refererade forskningsprojektet utgår från ett experiment baserat på digitalt lärande med sammanlagt 33 studenter där de studerandes aktiviteter och resultat har analyserats utifrån resultatuppföljningssystemet. Ett annat forskningsprojekt med samma inriktning men som byggde på att studenterna skulle besvara ett antal frågor efter experimentet visar att det finns ett direkt samband mellan motivation och kunskapsfördjupelse, det vill säga förståelse. Samtidigt visar inte heller denna studie något samband mellan hög inre motivation och bättre studieresultat.

Faktakunskaper premieras på bekostnad av förståelse

Förklaringen till detta resultat är bedömnings- och mätmetoderna som används Martens, Gulikers och Bastiaens skriver:

”Det är för mycket fokus på fakta. Med andra ord, studenters nyfikenhet blir inte belönad av systemet.”

Utforskande, nyfikenhet och intresse vars resultat blir förståelse som för skolsystemets inneboende mekanismer blir en biprodukt som kastas bort. Den förädlade grunden som den studerandes förståelse ska bygga vidare på saknar för skolsystemet relevans. Ett utbildningssystem förstärkt med integrerade digitala funktioner och support banar väg för  att upphöja inre motivation för nyfikenhet, orsakssamband och fördjupat lärande. Där utfallet blir djupare förståelse och en vilja att fortsätta på sin lärväg, i kontrastin till den tvångsmatning med kunskapsbitar som var industriålderns skolas främsta signum.

Skriven av
LarsGöran Boström©

 

Information från eLearningworld Europe AB ___________________________________________

Learning Design in Practice for Everybody av LG Boström

Learning is a challenge. To design a workable learning experience is even more challenging. It is like moving art with a well-defined purpose and goals. This book is intended to work as a practical guide to improve the prospects for you to succeed in your learning design project.

The focus is set on eLearning. But not in the traditional meaning of the word since the e now stands for experience not electronic. As the old fight between digital advocates and traditionalists has lost its meaning in a human-centred approach to UX design. Click here to learn more

SOE PublishingLab

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab