Utveckling av humaniora i det digitala samhället

Utveckling av humaniora i det digitala samhället

Utveckling av humaniora i det digitala samhälletInom naturvetenskapen är ett labb en vanligt förekommandeDevelopment of Humanities Science in the Digital Society plats för utbildning för att experimentera, utforska, beräkna, ställa och svara på frågor i ett analyserande läge. Däremot inom humanioravetenskaperna har denna form av aktiverande pedagogik varit mycket sällsynt. Då före den digitala teknikens genombrott var humanioravetenskapernas “labb” i allmänhet begränsat till det som ägde rum i biblioteket. Detta är likväl på väg att förändras i den digitala tidsåldern. Ett bra exempel på att dra nytta av de nya möjligheterna är Experimental Humanities Lab vid Indiana University. Nedan beskrivs detta och två andra perspektiv på utveckling av humaniora i det digitala samhället.

Humaniora Labb i en teknikintensiv utveckling

Labbets projektbaserade lärande med fokuserar på att ställa frågor, observera, ifrågasätta vår värld, experimentera och samla in data. Fritz  Breithaupt, professor  i  kognitionsvetenskap  förklarar::

“Genom linsen på denna nya lekplats/labb, har jag kommit att omvärdera min vision om humaniorautbildning. Det  är  något  som saknas. Man kan kalla det rolighetsfaktorn. Det är den där spänningen som studenterna upplever när de lämnar klassrummet ivriga att testa saker och göra något.”

Emotionell intelligens

Professor Joseph LeDoux vid New York University och Richard Brown, professor vid City University of  New York, beskriver ett annat  perspektiv när de drar följande slutsats i tidskriften Proceedings of the National Academy  of  Sciences att::

“Känslor är inte något medfött som programmeras in i våra hjärnor,  utan är i själva verket  kognitiva tillstånd som härrör från insamling av information.”

Med andra ord, känslor är ett svar på vad vår hjärna tar emot och samlar in. Och inte någon form av inneboende makeup, som har föreslagits tidigare. I detta perspektiv anses emotionell intelligens vara en oundviklig tillgång i den digitala tidsåldern. Till exempel att du på så sätt lär dig att bättre kontrollera de översvämningar av information, du tar in.

Utveckling av humaniora och fri tänkare

Investeraren och serieentreprenör, Mark Cuban, ger  följande  perspektiv  i  en  intervju  med  Bloomberg::

“Jag tror personligen att det kommer att bli en större efterfrågan på studenter med magisterexamen i humaniora än det fanns för studenter med magisterexamen i programmering och kanske till och med ingenjör, för när data spottas ut till dig, är det alternativ som spottas ut till dig, då behöver du andra perspektiv för att bearbeta data. Och det har någon som är mer av en friare tänkare.”

Skrivet av
LarsGöran Boström©

Författare till boken: Learning Design in  Practice  for  Everyone

___________________________________

inDvalley2c Utveckling av humaniora i det digitala samhälletLäs mer  om  IN>D:Valley och 360 graders  seriermagasin

Produktionerna skapas i SOE PublishingLab

.

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab