Hur kompetensutveckling länkar till intelligens Del 1

Hur kompetensutveckling länkar till intelligens Del 1

Hur kompetensutveckling länkar till intelligens Del 1I denna första del undersöks G-faktorn, vilket betyder hur kompetensutveckling länkar till intelligens utifrån en forskningsstudie från Cambridge University. I den andra delen kommer detta att kopplas till soft skills-utveckling och digitalt lärande.

De flesta kognitiva förmågor är positivt relaterade enligt psykologiforskningen. Detta betyder att en person som har utvecklat  slutledningsförmågor också i allmänhet har bättre färdigheter när det gäller t ex ordförråd. Denna faktor har kallats “G” (General Intelligence) eller allmän intelligens. Men hur denna underliggande mekanism verkligen utvecklas har varit okänt tills nu.

G-faktorn undersökt

För att ta reda på vad G-faktorn verkligen är, har forskare från Cambridge University utfört en longitudstudie. Där 785 personer i åldrarna 14-24 testades vid två tillfällen med cirka 1,5 års mellanrum. Testets inriktning var dynamisk slutledningsförmåga (att lösa abstrakta pussel) och vokabulär (att veta ordets definitioner). Verktyg för G-faktorn

Kompetensutveckling länkar till intelligens

Resultatet publicerades i Psychological Science och resultatet visar att “mutualism” -modellen är den bästa förklaringen. Detta innebär att olika färdigheter hjälper varandra att förbättra sig snabbare. Forskaren Rogier Kievit kommenterar på följande sätt:

“Allmän kognitiv förmåga är slående förutsägbar i olika viktiga resultat i livet, allt från akademisk och professionell framgång, till mental och fysisk hälsa och till och med livslängd – för att förstå varför det är så, måste vi bättre förstå vad denna G-faktor verkligen är.”

Interaktiva böcker – en optimerad miljö för att utveckla G-faktorn

Från denna utgångspunkt är den mest optimerade miljön för att utveckla G-faktorn ett av de mest uråldriga och samtidigt dynamiska formaten, nämligen boken, och i synnerhet i dess mest moderna tappning den interaktiva boken. Där varje sida eller/och varje kapitel kan innehålla sin alldeles egen dynamik att utveckla olika kompetens. Samtidigt som grundlayouten är väl känd. Läs mer om interaktiva böcker och plattformen SOE PublishingLab

Författad av
LarsGöran Boström©


Gränsfarare Google Play Books

50% RABATT I GOOGLE PLAY BOOKS FRAM TILL 8 NOVEMBER – KLICKA PÅ BOKEN NEDAN FÖR ATT TA DEL AV RABATTEN!

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab