Etikett: <span>aktivt lärande</span>

Etikett: aktivt lärande

Montessoristuderande uppvisar ett rikare semantiskt minnesnätverk

Lyssna på storyn {Play} Vilken typ av utbildning ett barn får förefaller påverka hur de lagrar kunskap i långtidsminnet, enligt en ny studie publicerad i tidskriften Science of Learning. Resultaten visar att Montessoristuderande tenderar att ha ett rikare semantiskt minnesnätverk. ”Vi står inför många förändringar och utbildning är en avgörande …

Utveckling av humaniora i det digitala samhället

Inom naturvetenskapen är ett labb en vanligt förekommande plats för utbildning för att experimentera, utforska, beräkna, ställa och svara på frågor i ett analyserande läge. Däremot inom humanioravetenskaperna har denna form av aktiverande pedagogik varit mycket sällsynt. Då före den digitala teknikens genombrott var humanioravetenskapernas “labb” i allmänhet begränsat till …

Överbrygga klyftan från skolan till arbetslivet med kreativ talang

Le chef-d’œuvre-projektet som finns på alla nivåer i Frankrikes skolsystem och som syftar till att praktisera uppnådd kunskap om teori och talang. Det gör det möjligt för eleven att uttrycka sina talanger relaterade till sitt framtida jobb och även visa och förbättra sina färdigheter. Då sådana learning-by-doing-projekt sträcker sig över gränserna …