Media Industri 4.0 betyder människocentrerad evolution

Media Industri 4.0 betyder människocentrerad evolution

Media Industri 4.0 betyder människocentrerad evolution

Axel Roesler, biträdande professor i Interaktiv Design vid Washington State University, skriver på BigThink.com:Publishing 4.0 is a human-centred evolution

“… världen av innovation är en värld i vilken människor definierar det som är nytt och accepterat och godtaget. Så, ja, mänsklig interaktion är grundläggande för nyskapande. Och, ja, återigen, 2000-talets innovation måste vara människovänlig.”

God design är därav en evolution av idéer som förbättrar mänsklig interaktion där en av huvuddrivkrafterna och möjliggörarna är teknologi. Förlag och andra sektorer inom media är en av de branscher som genomgår en djupgående omvandling som drivs av utvecklingen och visionerna kring den digitala teknologin. Det vi har sett så här långt av media industri 4.0 är bara en lätt bris av vad som kommer att komma.

Media Industri 4.0

Forskare på FAU (Friedrich-Alexander-Universität) definierar industri 4.0 på följande sätt:

“Industri 4.0 betyder automatiseringen, digitaliseringen och sammankoppling av design, produktion, information, kommunikation och management processer.”

Detta skapar ett stort behov av nya affärsmodeller för medieindustrin som är mer kunddrivna och mer interaktiva än den traditionella passiva konsumtionen av media. Som Alex Roesler skriver i artikeln som nämndes ovan:

“Design innovation ger nya möjligheter och metoder att göra saker annorlunda.”

Medier utan murar

De dagar är förbi när författaren måste förlita sig på att ett förlag skulle acceptera publicering av hans eller hennes verk. Eftersom murarna till bokmarknaden var för höga för att övervinnas på något annat sätt. Förlaget tog hand om redigering, manusgranskning, omslagsdesign, formatering, korrekturläsning, design, ljudboksproduktion, marknadsföring och annonsering.

Idag växer mängder av bokpubliceringstjänster fram på webben som omvandlar bokmarknaden till en a la carte för författaren där hon kan välja vad hon vill göra själv och vilka tjänster hon vill köpa in. Enligt Bowker, så var cirka 460 000 titlar självutgivna i USA under 2013 och detta fortsätter att öka. Självutgivna böcker stod för 31% av all eboksförsäljning i Kindle Store 2014. Och detta är bara de första sprickorna av ljus i gryningstimman av Publishing 4.0 som vi har sett så här långt.

Författad av
LarsGöran Boström©


EN SJÄLVBIOGRAFI OM KAMPEN FÖR YTTRANDEFRIHET OCH ENTREPRENÖRSKAP

 

 

EN SJÄLVBIOGRAFI OM KAMPEN FÖR YTTRANDEFRIHET OCH ENTREPRENÖRSKAP – Lika relevant nu som då. Klicka för mer information

Storyteller PublishingLab Klicka för mer information

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab