Människa mot Artificiell Intelligens – pedagogiken bättre anpassad för …

Människa mot Artificiell Intelligens – pedagogiken bättre anpassad för …

Människa mot Artificiell Intelligens - pedagogiken bättre anpassad för ...Enligt forskning från Carnegie Mellon University löser barnHuman versus Artificial Intelligence – Pedagogy better adapted for … matematikproblem genom att gå igenom fyra olika stadier: kodning (läsning och förståelse av problemet); planering (utarbeta hur man hanterar det); lösa (bearbeta siffrorna) och svara (skriva in rätt svar). Detta följer den allmänna vägen, den traditionella pedagogiken, som används i skolan, men saknas inte något?

Människa mot Artificiell Intelligens – Att Lära sig att Lära

Jonathan Rochelle, chef för produktledningsteamet för Google för utbildning säger till Business Insider:

“Vi lär dem inte att lära sig.”

Reflektion och att sätta ämnen i perspektiv och i ett allmänt ramverk ges alltför ofta för lite utrymme i skolutbildningen. Samtidigt är detta den grundläggande utlösaren för den pågående extraordinära utvecklingen av artificiell intelligens. Den pedagogiska metoden för maskininlärning, som t.ex. IBM Watson är att den kontinuerligt tar in ny information. Och anpassar sedan den till de ramar som den gavs vid födseln. Effektiviteten beror därmed på Watsons förmåga att lära sig att lära sig. I denna anda måste pedagogiken  för skolutbildning stärka fokus på att få eleverna att förstå varför en viss matematisk ekvation fungerar. Och när det är tillämpligt i den verkliga världen, snarare än att bara lära ut formeln, enligt Rochelle.

Förbättrad pedagogik

Den ledande forskaren John Anderson för den studie som nämns i början av denna artikel säger:

”Om vi ​​bättre kan förstå hur eleverna löser problem, kan vi också förbättra undervisningsteknikerna.”

Studien inkluderade 80 studenter som arbetade med olika matematikproblem. Medan forskargruppen kartlade varje hjärnas aktivitet med hjärnskanningsteknik.

Författad av
LarsGöran Boström©


Storyteller On Demand – Vi gör Din Bok INTERAKTIVVår lösning för att uppgradera bokens format är interaQtive books som i stor utsträckning kopplar samman den välkända webb / appar-miljön för tonåringarna med fördelarna med boken. Olika former av interaktivitet som gamification är vägen för att få tonåringar att komma tillbaka till bokformatet igen. Läs mer om Storyteller PublishingLab här.

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab