Multitasking färdigheter ett krav på dagens arbetsmarknad

Multitasking färdigheter ett krav på dagens arbetsmarknad

Multitasking färdigheter ett krav på dagens arbetsmarknadInformation överflödar oss, att välja data av betydelse och avvisa Multitasking skills to empower your workallt annat är en nödvändighet för att hantera förutsättningarna för det digitala samhället. Detta kräver också nya multitasking-färdigheter och kunskaper för att förbättra kvalitén i arbetslivet såväl som i vardagen. Den forskning som presenteras nedan ger några av grunderna för kraven i den digitala världen.

Krav på multitasking färdigheter

Forskning publicerad i Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society av Meike Jipp, forskare vid German Aerospace Center (DLR), beskriver ett samband mellan en operatörs arbetsminne och förmåga att upprätthålla uppmärksamhet och ett fenomen som kallas kognitivt lås-upp. Studien är baserad på reaktionstid, arbetsminnesförmåga och långvarig uppmärksamhetsförmåga hos 85 studenter (18-39 år). De övervakade en simulerad flygskärm och motorvarningsskärm som liknar dem i Airbus A320. Övervakning av system kräver ofta multitasking färdigheter. Resultaten visar att …

”personer med bättre arbetsminne kunde inte bara korrigera ett initialt systemfel snabbt. Men också kunde skicka uppmärksamhet till sekundära fel snabbare. ”

Yrkesutbildning digitaliseras

The German Federal Institute for Vocational Training (BIBB) och TNS intervjuade 3000 företag i Tyskland om användning av digitala medier. Resultatet ger en översikt över den nuvarande användningen av digitala medier från branschen, företags storlek och regioner inom yrkesutbildningen. Federala utbildningsminister drog följande slutsats av resultatet:

“Vi behöver en yrkesutbildning 4.0. BMBF (tyska utbildningsministeriet) lägger därför särskild tonvikt på att främja digitalisering inom yrkesutbildning till små och medelstora företag.”

Övervakningskompetens

Pilotens multitasking och kognitiva flexibilitet kommer att vara avgörande i de flesta yrken till viss grad. När de vänder sig till mer och mer övervakning. Grundutbildningen för att förbättra dessa färdigheter är uppmärksamhets- och arbetsminnesträning.

Författad av
LarsGöran Boström©

Learning designer och författare till boken “Learning Design in Practice for Everybody” och utvecklare av Storyteller PublishingLab

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab