Digital Omvandling – Satsning på forskning, innehållsskapande, livslångt lärande

Digital Omvandling – Satsning på forskning, innehållsskapande, livslångt lärande

transformation 3753440 1280 Digital Omvandling - Satsning på forskning, innehållsskapande, livslångt lärandeDen norska regeringen ökar sina ansträngningar för att Digital Transformation - Empower research, content creation, lifelong learningomvandla och anpassa utbildningssystemet till det digitala samhällets förutsättningar. Som en av de främsta i denna utveckling, vid sidan av t.ex. Danmark och Finland, investerar nu regeringen mer i IKT-forskning för digital omvandling av arbetslivet. Både när det gäller för företag och anställda, såväl som livslångt lärande för allmän kompetensutveckling och kvalitet på högre utbildning.

“Lära genom hela livet” 

Kompetensreformen ”Lära genom hela livet” får mer finansiering med 11 miljoner euro, vilket innebär totalt 100 miljoner euro för hela kompetensprogrammet under 2020. Inom vilket en av de större posterna är förvaltningen av ett mer flexibelt utbud för vidareutbildning. Detta innebär fokus på digitala verktyg och plattform för vidareutbildning och efterutbildning och omställning av karriär etc. Dessutom höjer den norska regeringen budgeten för forskning om grundläggande IKT för kompetensutveckling, förnyelse och omvandling av företag och vidareutveckling av en hälsoanalysplattform.

Anpassa läromedel till digital omvandling   

Efter den nya läroplanen för grundskolan finansierar regeringen nya läroböcker, både tryckta och digitala, med 25 miljoner euro. Där en del av finansieringen riktas direkt till digitala läroböcker. Utbildningsminister Tore Sanner kommenterar på följande sätt:

”Digital kompetens och digital skapande är viktiga färdigheter för att lära sig inom alla fackområden. Digitala läroböcker bidrar till detta när de används med god pedagogik.”

NYHETER FRÅN ELEARNINGWORLD MEDIA


Vår lösning för att uppgradera bokens format är interaQtive books som i stor utsträckning kopplar samman den välkända webb / appar-miljön för tonåringarna med fördelarna med boken. Olika former av interaktivitet som gamification är vägen för att få tonåringar att komma tillbaka till bokformatet igen. Läs mer om Storyteller PublishingLab här.

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab