Datavetenskap för hela grundskolan – New York City visar vägen

Datavetenskap för hela grundskolan – New York City visar vägen

Datavetenskap för hela grundskolan - New York City visar vägenHundratals lärare i New York deltog i vidareutbildning i freeframe2 Datavetenskap för hela grundskolan - New York City visar vägendatavetenskap för hela grundskolan i augusti vid CS Institute och dess CS4All-initiativ. Hittills har 1900 lärare från 800 skolor fått utbildning i datavetenskap sedan lanseringen 2015. Som ett resultat så  lärde 160 000 studenter i New York City datavetenskap under läsåret 2018-19. Initiativets ambitiösa plan är att alla New York Citys 1,1 miljoner studenter i grundskolan år 2025 kommer att erbjudas högkvalitativ datavetenskaplig utbildning. För att uppnå detta mål kommer CS4All-initiativet att utbilda 5000 lärare för att undervisa i datavetenskap. Initiativet är ett offentlig-privat partnerskap som stöds av en rad stiftelser, företag, ideella organisationer, familjer och individer.

Olika kursupplägg för olika nivåer

Utbildningen för lägre nivåer var utformad för att integreras i andra innehållsområden. Medan kurserna för högre nivåer är inriktad på introducerande CS-kurser och kurser inom datavetenskap för avancerad placering. De viktigaste verktygen för utbildningen är olika kreativa datorplattformar som Scratch, robotics och maker-utbildning. Läs mer här.

NYHETER FRÅN ELEARNINGWORLD MEDIA


Lärande Design – Kodningens Pedagogik & Media KompetensLärande Design – Kodningens Pedagogik & Media Kompetens

Publiceras inom de närmaste månaderna i en svensk och en engelsk version för lärarutbildning på alla nivåer och fortbildning.

Mer om plattformen för att utveckla interaktiva böcker

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab