Datavetenskap för hela grundskolan – New York City visar vägen

Datavetenskap för hela grundskolan – New York City visar vägen

Datavetenskap för hela grundskolan - New York City visar vägenHundratals lärare i New York deltog i vidareutbildning i freeframe2 Datavetenskap för hela grundskolan - New York City visar vägendatavetenskap för hela grundskolan i augusti vid CS Institute och dess CS4All-initiativ. Hittills har 1900 lärare från 800 skolor fått utbildning i datavetenskap sedan lanseringen 2015. Som ett resultat så  lärde 160 000 studenter i New York City datavetenskap under läsåret 2018-19. Initiativets ambitiösa plan är att alla New York Citys 1,1 miljoner studenter i grundskolan år 2025 kommer att erbjudas högkvalitativ datavetenskaplig utbildning. För att uppnå detta mål kommer CS4All-initiativet att utbilda 5000 lärare för att undervisa i datavetenskap. Initiativet är ett offentlig-privat partnerskap som stöds av en rad stiftelser, företag, ideella organisationer, familjer och individer.

Olika kursupplägg för olika nivåer

Utbildningen för lägre nivåer var utformad för att integreras i andra innehållsområden. Medan kurserna för högre nivåer är inriktad på introducerande CS-kurser och kurser inom datavetenskap för avancerad placering. De viktigaste verktygen för utbildningen är olika kreativa datorplattformar som Scratch, robotics och maker-utbildning. Läs mer här.

NYHETER FRÅN ELEARNINGWORLD MEDIA


Lärande Design – Kodningens Pedagogik & Media KompetensLärande Design – Kodningens Pedagogik & Media Kompetens

Publiceras inom de närmaste månaderna i en svensk och en engelsk version för lärarutbildning på alla nivåer och fortbildning.

Mer om plattformen för att utveckla interaktiva böcker