Millenniegenerationens insikter om 5G och lärandets omvandling

Millenniegenerationens insikter om 5G och lärandets omvandling

On what Millennials think of 5G and transformation of education
In English

Millenniegenerationens insikter om 5G och lärandets omvandlingMillenniegenerationen är människor födda mellan 1980-talet till början av 2000-talet. De är mer krävande än andra generationer när det gäller mobil- och internetteknik, visar Ericsson Mobility Report 2017. Då denna generation inte känner till en värld utan IKT tar de nu ledningen mot en 5G-framtid. Både när det gäller digitala nätverk och tjänster.

Millenniegenerationens insikter om 5G

Rapporten visar att millenniegenerationen är den främsta drivkraften i ett tydligt skifte i videokonsumtionen. I genomsnitt strömmar de 2,5 gånger mer video än de som är över 45 år. De driver här på för en snabbare förbättring och omvandling av själva upplevelsen. Där mindre än hälften av millenniegenerationens  smartphone användare säger att de är nöjda med den mobila bredbandskvaliteten. Medan mer än 30% identifierar en faktor utöver bättre täckning och hastighet som deras viktigaste 5G-förväntan. Detta innebär avancerade insikter om mobila tjänster.

Omvandling av lärandet med MR

Ett sådant fält är att tidiga användare av Virtual Reality (VR) förväntar sig att 5G kommer att spela en viktig roll för att berika den delade VR-upplevelsen. Och sedan gränserna mellan Augmented Reality och Virtual Reality minskar snabbt, så leder detta till ett nytt begrepp. En Merged Reality (MR) med stereoskopisk sex grader av frihet (6DoF) och holografisk video framträder vid horisonten i millennials ögon.

Digital design och interaktiv teknik

I denna andan ändrade IT-universitetet i Köpenhamn namnet på ett av deras mest populära program när Digital Design and Communication-kandidatprogrammet bytte namn till Digital Design och Interactive Technologies. Detta då fokus i allt högre grad läggs på teknik. För att kunna ansöka till det uppdaterade programmet som startade hösten 2018 måste sökanden ha gått igenom en programmerings- eller databasutbildning. Universitetet erbjuder emellertid sökande som inte uppfyller dessa krav en kompletterande sommarkurs innan terminen börjar.

Syftet med uppdateringen av programmet är att förbättra förståelsen för teknik som designers använder. Samtidigt som de lär sig att utveckla prototyper på en mer avancerad nivå.

Författad av

LarsGöran Boström©

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab