Ökar farten på digitalisering i skolan

Ökar farten på digitalisering i skolan

Ökar farten på digitalisering i skolan

Speeding up Digitization in School
In English

Vidareutbildning av lärare i programmering och mer finansiering för digitala läroböcker. Det här är den norska regeringens nya plan för att påskynda digitaliseringen av skolan. Under 2019 kommer 379 lärare att få utbildning i programmering. Detta mer än dubbelt så mycket som fick utbildning inom detta område under 2018. Förutom den uppenbara specifika efterfrågan på denna typ av kompetens. Så verkar också detta till att höja digital kompetens i allmänhet och utgör en utgångspunkt för omvandlingen till en learning by doing pedagogik i skolan. I vilken kreativitet är en av de viktigaste drivkrafterna. Allt detta är färdigheter som krävs för att utveckla en “connected work”-miljö som det digitala samhället för med sig.

Fokus på digitala läroböcker i digitalisering i skolan

I den andan fortsätter den norska regeringen också sin ambitiösa plane genom att investera ytterligare cirka 5 miljoner euro för utveckling och genomförande av digitala läroböcker. Det nya projektet ligger på samma finansieringsnivå som förra året. Utbildningsminister Tore Sanner kommenterar på följande sätt:

“Dagens skolelever ska inte bara vara utrustade för att kunna använda ny teknik och nya verktyg. De bör utveckla, leda och driva teknikutvecklingen vidare. Då är det viktigt att både lärarnas kompetens, den digitala utrustningen och de digitala läroböckerna finns tillgängliga.”

NYHETER FRÅN ELEARNINGWORLD MEDIA

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab