Livslångt Individanpassat Lärande bekämpar teknologisk arbetslöshet

Livslångt Individanpassat Lärande bekämpar teknologisk arbetslöshet

Livslångt Individanpassat Lärande bekämpar teknologisk arbetslöshet
LifeLong Personalized Learning to fight technological unemployment

Personanpassat Lärande

Termen inkluderar EdTech (teknologi för lärande) som kan skräddarsy lektioner och övningsuppgifter till studerande. Detta för att kunna anpassa utbildningen till den studerandes personliga inlärningsstil med fokus på dennes styrkor och svagheter. Detta ger möjligheten att förädla personlig talang och på rätt nivå träna svaga punkter. I ett tal på Trade Union Congress i London talade Andy Haldane som är chefekonom för Bank of England om den grundläggande teknologiska omvandling som världen genomgår idag i ett historiskt perspektiv. Hans ord nedan ger vingar till framtiden.

Teknologisk arbetslöshet

15 miljoner jobb i Storbritannien riskerar att försvinna under de närmaste decennierna på grund av den intensiva teknologiska utvecklingen, enligt Bank of Englands beräkningar. Robotar och andra former av teknologi kommer att ta över framförallt många lågkvalificerade- och låglönearbeten. Med en sådan bakgrund är det relevant att tala om en uppenbar risk för ett framtida teknologiskt arbetslöshetsproblem. Likväl, även om idén att teknologisk utveckling gör att människor förlorar arbetet och driver ner lönerna retoriskt har använts i sekler finns det bevis efter ett allmänt svep genom historien som visar att teknisk utveckling inte har minskat andelen jobb och har istället höjt lönerna.

Så i motsats till retoriken har varje teknikfas slutligen resulterat i ett “växande träd av stigande färdigheter, löner och produktivitet”. Nyckeln är att bemästra den nya tekniken genom att skaffa relevanta färdigheter och kunskaper för att kunna dra nytta av den. Allt eftersom samhället omvandlas i takt med teknologins förbättringar växer en ny arbetsmarknad fram där några av svaren för att bli framgångsrik kan hittas i nya mönster i företagsägande och nya utbildningssystem.

Mobilitet, livslångt lärande och individualisering

Darrel M. West skriver i Brookings Institutions rapport:

“När världen rör sig mot robotics, artificiell intelligens, och maskinlärande, behöver länder uppdatera sina kursplaner för att uppfylla studerandes behov av nya färdigheter.”

Förädling av individuell talang och uppdaterad kunskap och färdigheter är några av hörnstenarna i en utbildningsmiljö som är anpassad till den digitala tidsåldern. Detta gör mobil teknik som smartphones och tablets mycket viktig för lärandet som även förbättrar möjligheterna till personanpassning av utbildning. Darrel M. West skriver:

“En av fördelarna med mobila apparater är att de gör det möjligt att anpassa utbildningsinnehåll till enskilda studerande. I de flesta nationer hanterar lärare klassrum med studerande med mycket olika förutsättningar. Elever kommer från olika bakgrund, har skilda intressen, och lär på sitt egna unika sätt.”

Som slutsats kan man säga att det är realtidskunskap och färdigheter som distribueras med anpassningsbar EdTech som bygger bron (ofta en mobil apparat) till framgångsrikt lärande och att bli attraktiv på arbetsmarknaden.

Författad av
LarsGöran Boström©

Källa:

Labour’s Share – speech by Andy Haldane 

Brookings Research: Connected learning: How mobile technology can improve education 

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab