Universitet i digitala samhället och vetenskaplig publicering

Universitet i digitala samhället och vetenskaplig publicering

Universities in the Digital Age and Scientific Publishing
In English

Universitet i digitala samhället och vetenskaplig publiceringSenare i år kommer vi att publicera en trendrapport om europeiska universitets omvandling i den digitala samhället. I artikeln nedan följer några banbrytande fall av användning av digital teknik och ny pedagogik i högre utbildning från andra delar av världen för att anpassa sig till det digitala samhällets förutsättningar. Detta inkluderar också vikten av att vetenskaplig publicering bl a som den viktigaste källan för att bekämpa en de främsta avigsidorna i det digitala samhället, de betydande strömmarna av falska nyheter.

Människocentrerad design i högre utbildning

Tidpunkten är rätt att introducera människocentrerad design i högre utbildning, säger professor Kate Canales i en intervju med fastcodesign.com. “Design är redo att göra en stor inverkan i högre utbildning.”, säger hon. Designtänkande för högre utbildning fungerar både som ett verktyg för studenternas lärande. Men också som en omvandlande kraft när högre utbildning växer ur sin traditionella affärsmodell. Ett exempel på det förra är University of California Merced som nu ger studenterna nya möjligheter till forskning med sitt virtual reality-system som kallas WAVE. Här kan studenten besöka t ex de nyupptäckta dolda kamrarna i Giza’s stora pyramid eller mikrostrukturer inom människans hjärna etc. etc. utan att någonsin lämna Merced.

WAVE använder 20 skärmar, 3D-teknik, 4K-upplösning och ett omfattande forskningsnätverk för att transportera tittare till avlägsna platser runt om i världen. Det innehåller på dessa resor integrerat berättande om vad den studerande ser. Senare kommer det även att innehålla interaktiva applikationer med möjlighet att utveckla ny kunskap. Detta är ett utmärkt exempel på en människocentrerad design som aktiverar flera sinnen. Och dessutom ger möjligheten att samarbeta med andra människor i olika ämnet runt om i världen.

Universitet i digitala samhället med ny pedagogik

MIT Pune Campus i Ujjain, Avantika University har introducerat designtänkande som en unik ny pedagogik. Mentorer stödjer studenter på olika nivåer om hur man kan ta sig an problem på olika sätt och utveckla innovativa lösningar. Detta är ett studentcentrerat tillvägagångssätt som bygger en öppen miljö för experiment och kreativt tänkande. Från och med 2017 har universitetet erbjudit kandidatexamen och masterprogram i design, baserat på en projektbaserad metodik. Utbildningsreceptet bygger på en fusion mellan områden som design, teknik, humaniora och entreprenörskap.

Detta synsätt bör ses i ljuset av att den kreativa industrin i USA till exempel bidrog med 1.2 biljoner dollar till landets ekonomi 2015 och svarade för 5,5 miljoner arbetstillfällen, enligt ekonomen Stephen Siweck i rapporten “Copyright Industries in US Economy”. Sektorn växer extremt snabbt över hela världen. De färdigheter som utvecklas vid Avantika Universitys nya program krävs därtill i de flesta delar av dagens och det framtida arbetslivet. Läs mer om universitetets pedagogik här.

Vetenskaplig publicering som ett vapen mot falska nyheter

Bruce Y. Lee skrev i Forbes en utmärkt artikel om vetenskaplig publicering som ett vapen mot falska nyheter etc. Han identifierar fem trender som utgör motorn för den betydande tillväxten i vetenskaplig publicering. Dessa trender inkluderar t ex att investerare, beslutsfattare och företag behöver bättre metoder för förståelse av vetenskapliga resultat. Eftersom vetenskapen blir alltmer komplex och känner inga nationella gränser. Det är de lärdas republik som växer fram, vilket vi tidigare har skrivit om på eLearningworld.

I slutändan utgår det ifrån vilka källor som används, noggrannhet och relevans. Likväl, ofta uppstår inte banbrytande innovationer i de mest väletablerade domänerna. Detta ger en möjlighet till kraftig tillväxt av vetenskaplig publicering samt analys av vetenskapen. Samtidigt är vetenskaplig publicering den främsta motkraften för att avslöja de stora strömmar av falska nyheter som leder människor in en alternativ, mörk, fiktiv verklighet.

Författad av
LarsGöran Boström©

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab