Entreprenörskap på alla nivåer i det digitala samhället

Entreprenörskap på alla nivåer i det digitala samhället

Entreprenörskap på alla nivåer i det digitala samhället

freeframe2 Entreprenörskap på alla nivåer i det digitala samhället
In English

Termen “Industrie 4.0” kommer ursprungligen från den tyska regeringens hightech strategi som utgår från att påskynda och förstärka digitaliseringen av industriproduktion. Termen har efter introduktionen 2011 snabbt blivit allmänt erkänd och används över hela världen. Industri 4.0 har följts av SME 4.0 (små- och medelstora företag) och Teaching 4.0, och även dessa termer har vunnit mark och utvecklas i en allmän aktiv entreprenöriell anda. En gynnsam atmosfär som driver en aktiv (och framgångsrik) integration av nya medborgare, en forsknings- och utvecklingssektor som växer dramatiskt och en utbildningsinriktning som drar fördel av digitala applikationer och webben effektivt. Med denna bakgrund räknas Berlin idag som Europas Silicon Valley.

Forskning och Utveckling

Mer än 600 000 människor arbetar idag i forsknings- och utvecklingssektorn i Tyskland. Detta är en ökning mellan år 2005 till 2014 med nästan en tredjedel med nya jobb inom sektorn där finansieringen kommer från staten och företag och vetenskapliga institut. I syfte att utveckla denna goda anda har regeringen satt ett speciellt fokus på applikationsområden som artificiell intelligens och människa-maskin interaktion. Ett annat fokus är att förstärka innovationstakten i små- och medelstora företag (SME) genom aktiva åtgärder. Där de nya inom SME 4.0, kompetenscentrum som vi har skrivit om tidigare på eLearningworld är ett initiativen som nu har öppnat sina portar.

Involvera människor för att uppnå entreprenörskap på alla nivåer

Likväl, för att använda Walt Disneys ord: “You can design and create, and build the most wonderful place in the world.  But it takes people to make the dream a reality.” Som sagt, inget är möjligt utan engagerade människor och här är troligen den avgörande nyckeln till Tysklands framgångssaga. Med initiativ som att “översätta” Industri 4.0 till medelklassens språkbruk, öppna snabbspår till arbetsmarknaden för nya medborgare och erbjuda småföretag fördelar som stora företag har är några orsaker till den högre nivån av engagemang i jämförelse med de flesta andra länder. En indikator på resultatet av denna strategi är att exporten av forskningsintensiva produkter och tjänster från Tyskland kraftigt har ökat och landet är återigen på andra plats i världen, före USA och efter Kina. Som Peter Drucker skrev: “Det vi behöver är ett entreprenöriellt samhälle i vilket innovation och entreprenörskap är normalt, stabilt och beständig.” En sådan entreprenöriell anda på alla nivåer är väldigt närvarande i Tyskland. En miljö som vi är i närmast desperat behov av att utveckla i synnerhet i tider av grundläggande omvandling som den vi nu lever i, men alltför få lyckas med.

Författad av
LarsGöran Boström©

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab