Livslångt Lärande eller Förlorade Möjligheter

Livslångt Lärande eller Förlorade Möjligheter

Livslångt Lärande eller Förlorade MöjligheterPrecis som under 1200-talet när ett gränslöst nätverk av universitetLifelong Learning or Opportunities Lost började växa fram var internet från början ett nätverk av forskare som fungerade utanför de nationella regeringarnas räckvidd. Senare utvecklades detta till ett globalt och anarkistiskt diskussionsforum till att vid randen av 2000-talets början vidareutvecklas till att bli den globala interaktiva marknadsplats det är idag. En marknad för socialt nätverkande, kollaboration, idéer, produkter och tjänster, vilket betyder en miljö där kontinuerlig uppdatering och uppgradering av kunskaper och färdigheter är nödvändig.

Inträdesbarriärer och monopolisering

På 1200-talet var det en väldigt liten och privilegierad grupp som hade access till de lärdas republik. En kontinuerlig nationalisering av universiteten ägde rum under de följande seklerna, så på 1960-talet var det gränslösa akademiska nätverket nästan helt borta. Likväl, vid denna tid inleddes en ny epok av de lärdas republiks oberoende, detta skedde tack vare på internet. Det fanns nu många fler universitet, många fler hade också chansen att skaffa sig en universitetsexamen, fast den akademiska världen var fortfarande en plats för ett privilegierat fåtal.

Webben är från detta perspektiv en murbräcka och demokratiseringsmotor för utbildning och lärande där dess första institution och drivkraft är MOOC (Massive open online course). Detta är en ingång för alla inom många intresseområden till de lärdas republik. Likväl, är detta då den enda möjliga formen av gränslös utbildning för livslångt lärande i högre utbildning? Hur kan man inkludera lägre nivåer med kanske mer färdighetsbaserad eller medvetenhetsbaserat lärande?

Öppna upp Livslångt Lärande möjligheter

För att öppna upp mer livslångt lärande möjligheter krävs att skiftet från den nationella systematiska metoden för utbildning till en mer humanistiskt baserad metod snabbas på. Detta betyder ett skifte från det gamla stängda systemet som genererar exkludering speciellt av dem som inte är anpassade till normen som systemet är baserat på. Och istället rikta drivkrafterna på en mer inkluderande öppen metod. Man kan se det som utbildning och lärande som vilar på en grund av öppen källkod.

Peter Scott, professor of higher education studies vid UCL Institute of Education sade i en intervju i the Guardian den 9 Mars 2015: “We have been successful in establishing a mass higher education system – but we have been much less successful in creating a proper system of lifelong learning.” Några av de frågor som uppkommer av detta är: Hur kan man uppgradera det livslånga lärandet i en öppen kontext? Hur kan man värdera kvalitet i det livslånga lärandet? Dessa frågor och andra kommer jag att undersöka i nästa del av denna artikelserie.

Författad av
LarsGöran Boström©

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab