Hjärnans och datateknologins sekel Del 10: Kompetens

Hjärnans och datateknologins sekel Del 10: Kompetens

elearningworld lucy kompetens Hjärnans och datateknologins sekel Del 10: Kompetens

Den digitala revolutioneneng flag e1415739858472 Hjärnans och datateknologins sekel Del 10: Kompetens ger näring till den kreativa revolutionen. Den som i sin tur utgör grunden för ett paradigmskifte, där det inte längre är den bäst anpassade som når längst utan den mest kreativa. I denna anda går inte längre en ”karriär” uppåt längs någon ranglig karriärsstege utan framåt som ett resultat av vägval. Ett sådant samhälle kräver nya ingredienser för lärandet när det gäller skolundervisning och vidare genom det livslånga lärandet. Här följer fem avgörande färdigheter som inte bara kan kopplas till entreprenörens vardag och arbetslivet i stort utan också vidare till privatlivet.

“What we need is an entrepreneurial society in which innovation and entrepreneurship are normal, steady and continual.” Peter F. Drucker

ANNONS
[adrotate group=”3″]

Fem kompetenser för kunskapssamhället

1.Entreprenörskap: Företagsamhet och identifiera möjligheter
Där andra ser svårigheter, ser entreprenören möjligheter, detta är en färdighet som ständigt bör tränas. Som när ett skoföretag skickade ut två säljare att undersöka marknaden för sina produkter i ett land i Afrika, där den ene kom hem och rapporterade ”att detta är inget för oss, ingen använder skor”, medan den andra i entusiasmerande ordalag förkunnade att ”ingen bär skor, vilken jättemarknad!”

2.Marknad: Konkurrera inte, skapa ett komparativt övertag
I grunden handlar detta om att bygga varumärke och detta kan gälla både företagets liksom individens egna varumärket. Sociala medier är en viktig drivkraft och verktyg i denna utveckling. Vilka värden vill du personligen förmedla? Vilka värden vill du att ditt företag ska förmedla? Vilken designmässig profil ska din kommunikation utgå ifrån? Likväl räcker det inte med yttre fernissa och inre värden, kommunikationen måste ha ett kvalitativt innehåll också. Innehåll och målen för kommunikationen avgör i hög grad vilka verktyg och kanaler som ska användas.

3.Marknadsföring: Att placera sig själv i kundens skor
Lyssna och kommunicera med kunder, och sedan presentera en fungerande lösning för deras behov. Massbudskap á la industrisamhället är numera en synnerligen ineffektiv metod. Detta kan lätt överföras i mer allmänmänskliga situationer eftersom det i grunden handlar om att förstå sina medmänniskors intentioner och behov.

4.Etik: Ledarskap och filantropi
Omvärldsbevakning och -analys är avgörande för ett gott ledarskap, för att vinna komparativa fördelar på den konkurrensutsatta marknaden och samtidigt hjälpa till där hjälp behövs. Konkurrens och samarbete är inte längre varandras motpoler, tvärt om är det varandras anförvanter.

5.IT: Använda den nya teknologin för att nå sina mål
Den digitala revolutionen vid sidan av den allmänna globaliseringen är motorn i utvecklingen från industrisamhällets löpande band och massmarknad till kunskapssamhällets projekt och kundanpassning.

Superentreprenören Jan Stenbecks analysmetod

Jan Stenbeck, grundaren av Metro, Millicom, Tele2 och MTG, mannen som uppfann kontantkort för mobiltelefonen och bröt det statliga TV-monopolet och telefonimonopolet i Sverige på 1980-talet, använde följande enkla analysmodell för förnyelse av företag men som fungera perfekt för förnyelse av samhället i allmänhet också.

1. Någon har en idé.
2. Pengar slår idén.
3. Politik slår pengar.

I steg 2-3 slutar alltför ofta goda idéer i förnyelseprocessen, det som hittar pengar för utveckling, kan ofta konservativa beslutsfattare på chefsnivå inom organisationer och politiska beslut utradera möjligheterna för.

Men överraskning! Jan Stenbecks analysmodell har ett steg 4.

4. Teknologi slår politiken … vilket hans egen gärning är ett lysande bevis för. Per Andersson, som har skrivit en mycket läsvärd biografi om Jan Stenbeck skriver:

”Jan Stenbeck strävar efter att befinna sig vid steg 4. Där ny teknologi rycker undan fotfästet för politiska regleringar, och nya marknader öppnar sig för nya affärsmöjligheter – där ska man investera, sa Stenbeck.”

Det är också här vi finner själva kärnan för samhällets omvandling efter industrisamhällets bortgång, människans kreativitet och innovationsförmåga är det som driver utvecklingen framåt, inte pengar eller politik.

Artikelförfattare
LarsGöran Boström©

 

Källa:
Stenbeck. – Ett reportage om det virtuella bruket av Per Andersson Nordstedts år 2000

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab