Hjärnans och datateknologins sekel Del 9: Arbetsmarknad

Hjärnans och datateknologins sekel Del 9: Arbetsmarknad

elearningworld mrriddle hantverk Hjärnans och datateknologins sekel Del 9: Arbetsmarknad

De kreativa näringarnaeng flag e1415739858472 Hjärnans och datateknologins sekel Del 9: Arbetsmarknad tillhör de snabbast växande branscherna de senaste två decennierna. I denna anda får massproduktionssamhällets löpande band och standardisering får alltmer lämna plats för det unika gärna direkt från en mänsklig hand. Den gamla hantverksstaden som sveptes bort under 1800-talets industrialisering återuppstår i moderniserad form. Detta är ett faktum som understryks av att den kreativa sektorn nästan uteslutande består av företag med 0-9 anställda. Samtidigt arbetar fler i Sverige i de kreativa näringarna än exempelvis i livsmedelsindustrin, jordbruks- och fiskerinäringen inräknad.

Vad innefattar de kreativa näringarna?

Det finns flera olika definitioner men ur ett näringsperspektiv förefaller European Cluster Observatorys definition som även innefattar stödnäringar som tryckerier, tillverkning av musikinstrument och programvaruproducenter med flera. I övrigt handlar det om arkitekter, dataspelproducenter och nya medier, design, mer traditionella medier som film, fotografi och musik, och därtill reklam och konst. Detta är till stor del näringsgrenar som inte fanns för tjugofem år sedan eller som har omvandlats i grunden.

ANNONS

[adrotate group=”3″]

Då i början av 1990-talet när stora skaror ungdomars främsta mål var att arbeta inom media och det etablerade samhället förfasade sig. Politiker och resten av det etablerade samhället pekade med hela handen mot utbildningar och yrken som till viss del numera för en tynande tillvaro, vid sidan av politikers standardsvar, det vill säga att bli ingenjör…

… sedan revolutionerade webben alla delar av samhället och ungdomarnas mediedrömmar kunde fyllas med innehåll. Det är uppenbart vilka som var de främsta omvärldsanalytikerna.

Intellektets hantverksålder skapar en ny arbetsmarknad

Den tid som vi nu lever i har av många benämnts som informationsåldern, likväl är information bara arbetsmaterialet. På samma sätt som bearbetningen, det vill säga industrin, fick ge namn åt den epok som just har passerat så kan denna era benämnas intellektets hantverksålder. I vilken hjärnan och dess personliga assistent datorn utgör själva kärnan för bearbetning och utveckling.

Tillväxten av kreativa näringar under de senaste två decennierna är i själva verket bara en del av en anda som genomsyrar de flesta yrken. I jämförelse med för tjugo år sedan handlar detta om nya organisationsformer och en allmän större tilltro till individens förmåga, vid sidan av användning av datorer. Den sista och tionde delen i denna artikelserie kommer med denna bakgrund att handla om vilka kompetenser som är avgörande för framgång i intellektets hantverksålder.

Artikelförfattare
LarsGöran Boström©

Källor

Kulturella och kreativa näringarna 2012: statistik och jämförelser av Joakim Sternö och Tobias Nielsén 2012 Volante

Lärande för alla sinnen: Handbok om eLearning – Pedagogik och integrering av LarsGöran Boström 2011 Bokförlaget Axplock

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab