Grundläggande om konsten att skapa interaktiva kurser del 1

Grundläggande om konsten att skapa interaktiva kurser del 1

elearningworld mrriddle interaktiv Grundläggande om konsten att skapa interaktiva kurser del 1Begreppet ”learning by doing” eng flag e1415739858472 Grundläggande om konsten att skapa interaktiva kurser del 1används ofta för att sammanfatta filosofen John Deweys (1859-1952) pedagogiska idéer. Dewey använde dock aldrig själv begreppet i sina pedagogiska skrifter, men det stämmer väl överens med hans grundsyn för lärande. Han menade att människor inte bara förvärvar nya kunskaper genom att passivt ta emot information, utan lär minst lika mycket genom att aktivt undersöka världen.

Handikappsrörelsens metod för att sprida kunskap

Learning by doing, att lära genom att göra, vilket också idag benämns kollaborativt lärande, har med framgång använts av handikapprörelsen för att skapa förståelse bland beslutsfattare för exempelvis synskadade eller rörelsehindrade medlemmars situation. Politiker och andra beslutsfattare har då helt enkelt placerats i en rullstol alternativt med glasögon med begränsat synfält för att försöka ta sig fram bland höga trottoarkanter och trappor. Senare års teknikutveckling har även skapat en helt ny dimension i målsättningen att skapa praktisk förståelse och kunskap om olika fenomen.

Skapa interaktiva kurser

Följande fyra “motorer” är viktiga för att skapa interaktiva kursmaterial. Simulationer, virtuella spel, pedagogiskt uppbyggda övningsuppgifter och slutligen kärnan i John Deweys idéer, att aktivt undersöka världen, i detta fall genom internet research. Detta innehåll kan struktureras enligt linjär-, cyklisk eller systematisk metod. I del 2 av denna artikelserie går vi djupare in i vad det innebär.

Artikelförfattare:
LarsGöran Boström©

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab