Från Starwars till Edutopia – George Lucas om Utbildning

Från Starwars till Edutopia – George Lucas om Utbildning

lucy edutopia Från Starwars till Edutopia - George Lucas om UtbildningVisionären  som sätter eLearning högst på agendaneng flag e1415739858472 Från Starwars till Edutopia - George Lucas om Utbildning

Abstrakta koncept och isolation är utbildningens främsta fiende menar George Lucas, regissören till en av världshistoriens främsta filmsuccéer, Star Wars-filmerna. Lucas stora engagemang för utbildningsfrågor är dock mindre känt.

Vi arbetar med datorer, vi arbetar med film, uttalade Lucas år 1991, låt kombinera dessa och skapa multimediaverktyg för lärande. Utifrån denna grund startade Lucas den icke-kommersiella stiftelsen Edutopia. Stiftelsen kom dock snabbt att byta fokus till att lära skolor hur man på effektivast möjliga sätt integrerar datorer som verktyg för lärandet.

Kritik mot skolsystemet

I sin kritik mot det befintliga skolsystemet säger Lucas att de studerande exempelvis lär matematik för att de måste. Alltför sällan framkommer vad de egentligen har för nytta av dessa kunskaper i det verkliga livet. Denna abstraktion kan avhjälpas genom att visualisera övningsuppgifter med den nya tekniken. Ett exempel på detta kan vara byggandet av ett hus, vilket medför en rad uträkningar, både vad det gäller material, form, mått och så vidare. Uträkningar som förs in i ett datasimulationsprogram för att se om huset uppfyller kraven för en verklig byggnad.

ANNONS

[adrotate group=”3″]

I samma anda uttrycker George Lucas skepsis mot testhysterin. Det är dock inte att studerande testas som han vänder sig emot, utan vägen dit, som oftast utgår från att lära sig det som kommer på testet. Istället bör vägen fram till testögonblicket utgöras av att lära ut hur studerande ska hitta information, hur värdera information och dess relevans, och sedan göra något kreativt av den. På denna form av projektbaserat lärande kommer de goda testresultaten automatiskt och den studerande behåller kunskapen eftersom den satts in i en naturlig kontext. Igen är den nya tekniken nyckeln till ett framgångsrikt resultat.

Låta studerande upptäcka svaren

Den andra huvudkritiken utgår från isoleringen av utbildningssystem i det gamla industrisamhället. Om du placerar alla i en box, kommer samtliga att tänka på samma sätt, förklarar Lucas. Istället för att stå framför klassen och pränta in fakta om olika ämnen, bör läraren fungera som en förenklare som styr de studerande till att upptäcka svaren själva.

“Kids don’t want to be told how things are. They want to discover how things are.” George Lucas

Gärna projektbaserat i olika team med individer med olika färdigheter som löser uppgifter tillsammans eller mer individcentrerade uppgifter. Den interaktiva tekniken är här nyckelverktyget för lärandet.

George Lucas slutsats

Lucas slutsats; tryckpressen gjorde det skrivna ordet tillgänglig för alla. Den naturliga följden blev bland annat att läskunnigheten, liksom skrivkunnigheten ökade till nära 100% på bara några decennier. Genom internet är nu visuella medier tillgängligt för alla. Om tryckpressen och pennan var verktyget vid industrisamhällets födelse, så är det datorn som är verktyget i det post-industriella samhället. Vårt jobb är att ta till vara möjligheterna, enligt George Lucas,
producenten till StarWars- filmerna och grundaren av Edutopia.

Artikelförfattare: LarsGöran Boström©

Materialet till denna artikel är huvudsakligen hämtat från en intervju av Jim Daly, chefredaktör för Edutopia Magazine med George Lucas, samt ytterligare material på http://www.edutopia.org – Rekommenderas!

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab