Interaktiverande Lärande i Grupp

Interaktiverande Lärande i Grupp

elearningworld kenny grupp Interaktiverande Lärande i Grupp

Forskning från Lunds Universitet visar vägeneng flag e1415739858472 Interaktiverande Lärande i Grupp

Motsatsen till interaktivt lärande är passivt lärande, vilket innebär att observera en lärandeprocess eller bara lyssna på information. Med denna bakgrund undersöker Lundforskarna Daniel Hellström och Ola Johansson hur man kan göra passiv inlärning mer interaktiv. Ett betydande problem med interaktivt lärande är att i större grupper fungerar interaktionen dåligt då respons i klassrummet endast har en kanal. Med ett databaserat responssystem, en interaktiv plattform, löses detta problem.

Gruppkommunikation i flera kanaler

Hellström och Johansson målar upp följande scenario för en interaktiv inlärningssituation i klassrummet:

1. Frågeställning
2. Individuell reflektion
3. Individuell respons/svar via det interaktiva systemet
4. Feedback i form av ett diagram över svarsfrekvensen för respektive svarsalternativ.
5. Gemensam diskussion mellan de studerande med mål att övertyga övriga studerande att det egna svaret är rätt.
6. Samma frågeställning körs igen
7. Nytt individuellt svar efter första diskussionen
8. Ny feedback med hjälp av diagram
9. Läraren summerar resultatet och visar det korrekta svaret i de fall det finns något.

Svarsfunktionen för frågeställningen kan här även tidsbegränsas, så att skärmbilden för frågan försvinner efter x antal sekunder.

ANNONS

[adrotate group=”3″]

Interaktiverande Lärande i Grupp i praktiken

Den främsta fördelen är att denna form av individualisering av lärandet ”tvingar” alla i gruppen att aktiverar sig. Samtidigt som den också med mjuka medel ”tvingar” fram en gemensam diskussion. Forskning visar att de studerande förbättrar sin förståelse av komplicerade processer och system med denna pedagogiska metod i jämförelse med konventionell klassrumsundervisning. Genom detta tillvägagångssätt får även läraren feedback i realtid om de studerandes individuella förståelse och även gruppens förståelse av det som avhandlas. Samtidigt som de studerande kan jämföra sina kunskaper genom statistiken i responssystemet.

Praktisk användning vid Lunds Universitet

En undersökning om attityder till metoden bland studenter vid Lunds Universitet visar med Hellström och Johanssons egna ord:

” … an overwhelming positive response. (…) … one may wonder why we have not adopted this teaching technology at LundUniversity, Faculty of Engineering, earlier.”

Artikelförfattare: LarsGöran Boström©

 

Källa:

Hellström, Daniel och Johansson, Ola Creating an Interactive Learning Environment: Experience of using a Student Response System, Department of Design Sciences, Lund University

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab