Learning 2.0: NML Generationen påskyndar utvecklingen

Learning 2.0: NML Generationen påskyndar utvecklingen

eng flag e1415739858472 Learning 2.0: NML Generationen påskyndar utvecklingen

james nml sve Learning 2.0: NML Generationen påskyndar utvecklingenEuropaparlamentet och ministerrådet framhåller digital kompetens som ett av nyckelområdena för det livslånga lärandet. Men för nätgenerationen, eller New Millennium Learners (NML) som OECD benämner dem, är problematiken omvänd. Denna generation har vuxit upp med en mångfald digitala tekniker och kan räknas som digitala infödingar. Deras problem är istället att utbildningsväsendet alltför ofta inte är anpassat efter deras förutsättningar och vanor.

NML är de generationer som är födda efter 1982 och som därför i praktiken inte känner till en värld utan internet. Kännetecknande för NML är bland annat att de föredrar aktiv mediekonsumtion före passiv, alltså internet och dataspel framför teve. De är alltid uppkopplade, och därmed tillgängliga via e-mail, sms, messenger och sociala medier med mera. De älskar den nya medietekniken, men känner sig inte tillfreds med användarmanualer. NML anser nämligen att medieapplikationer ska vara utformade så att man förstår dem intuitivt när man öppnar dem första gången.

ANNONS
[adrotate group=”3″]

I denna värld av varierade medieformer, obegränsat utbud av applikationer och innehåll, har mångsyssleri blivit den normala arbetsmetoden. Skillnaden från tidigare generationer är att man nu gör flera saker samtidigt. NML befinner sig online, samtidigt som man talar i mobiltelefon, teven är självfallet på, och under tiden gör de också dagens hemuppgifter. Detta fenomen kommer inte att försvinna, utan kommer istället alltmer att bli det normala arbetssättet. Den linjära arbets- och inlärningsmetoden blir i allt högre grad en återvändsgränd för den som strävar efter att vara konkurrenskraftig inte minst på arbetsmarknaden. Löpandebandsprincipen som så starkt har präglat i princip alla delar av samhället under 1900-talet är på väg ut.

Eftersom New Millennium Learners alltid är uppkopplade förändras också de sociala mönstren. Relationer kännetecknas av lättillgänglighet och personligt intresse istället för geografi. Kontakter ska ske i realtid, tämligen oplanerade, medan andra informationskällor måste finnas tillgängliga några musklick bort.

Allt detta medför också att den individualiseringsprocess som har pågått under de senaste 500 åren genom NML ytterligare tar ett stort steg framåt. Detta uttrycks bland annat i att de flesta NML föredrar learning by doing framför att bli tillsagda vad de ska göra. De tror att de själva kan bidra till förändring och förbättring, och att vetenskap och teknologi bär lösningen på de svåraste problemen. I denna anda är de extremt målinriktade och förstår samtidigt att om de vill nå sina mål krävs en bra utbildning.

Detta var ett axplock från forskningen kring New Millennium Learners och att detta även präglar deras inlärningsmetoder. Likväl är detta beteende i alltför hög grad anvisat till världen utanför skolans väggar och pedagogik. För att komma bättre i takt med NML måste den traditionella klassrumsundervisningen kompletteras. Dels med interaktiva läromedel för övning av olika ämnesområden, dels med sociala medier som exempelvis wiki för analys och redigering, bloggar för redovisning, åsikter och kommentarer, och varför inte lägga traditionella lektioner i den 3-dimensionella världen Second Life (eller liknande webbplatser). Motivation och inspiration ligger inbakat i konceptet eftersom detta ju är NML generationens egen hemmaplan.

Genom NML generationens beteende och teknikutvecklingens möjligheter börjar även SCORM, standarden för eLearningmaterial att bli alltför begränsad. SCORM fungerar väl för fristående interaktiva lärmaterial, men klarar inte sociala medier kollaborativa funktioner och struktur. Detta har fått IMS Global Learning Consortium, som utvecklade SCORM vid slutet 1990-talet, att påbörjar arbetet med en ny standard. Projektet går under beteckningen Common Cartridge och har som målsättning att lösa två problem enligt IMS. Det första är att skapa en standard för digitalt kursmaterial med kollaborativa funktioner för att använda i onlinebaserade lärplattformar. Den andra är att göra nya publiceringsmetoder möjliga för modulbaserat kursmaterial. En utveckling som går helt i linje med Learning 2.0 där en av de väsentligaste drivkrafterna är nätgenerationen, New Millennium Learners.

Artikelförfattare:
LarsGöran Boström

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab