Tre generationer digitala läromedel

Tre generationer digitala läromedel

eng flag e1415739858472 Tre generationer digitala läromedel

sarah elearning generation Tre generationer digitala läromedelAnvändaren tar kommandot i den tredje generationens digitala läromedel. Fjärran är de dagar då programmerarnas välde rådde med kreativa tekniska lösningar, medan innehåll och användarvänlighet ofta var åsidosatt. Längre tillbaka i tiden, innan IT-boomen, utgick det elektroniska lärandet från inspelade ljudband från vilka den studerande skulle härma det som sades på bandet. Så mycket bättre då med de nya uttalsprogrammen som spelar in användarens röst och sedan jämför med korrekt uttal med varje individ för sig.

Den första generationens digitala läromedel

…var ljudband och senare även filmer och bestod av enkelriktad kommunikation. I skolklassen skanderade eleverna i kör, medan läraren försökte urskilja felaktigheter i sorlet, alternativt ställde frågor utifrån en filmsekvens. Utfallet blev individuella mottagare av information som konkurrerade om att få svara. Lite hårddraget kan man säga att det gällde att i första hand ha vassast armbågar och i andra hand kunskapen. När det gäller denna form av lärande för självstudier fick den studerande själv fungera som både lärare och elev.

ANNONS
[adrotate group=”3″]

Den andra generationens digitala läromedel

…som växte fram under 1990-talet i samband med IT-boomen inleddes utvecklingen av integrerad interaktivitet (alltså att programmet gav feedback). Detta ledde till en individualisering av det elektroniska lärandet. Pionjäråren präglades dock av ett allt för stort fokus på teknik på bekostnad av innehåll, pedagogik och användarvänlighet. En annan svaghet var att läraren i allt för hög grad utestängdes från det elektroniska lärandet. Det var den studerande med sin dator och med läraren som teknisk support och i viss mån kunskapsbank. Visserligen talades det om så kallad “blended learning” men den traditionella undervisningen och det elektroniska lärandet förblev i huvudsak åtskilda.

Den tredje generationens digitala läromedel

…innebär ett första stort steg för integrering av det elektroniska lärandet med den traditionella undervisningen. De nya läraradministrationsmodulerna med aktivitets- och resultatuppföljning ger läraren ett bra underlag till helhetsbedömningar av enskilda elever. Detta är ett särskilt välkommet verktyg när det gäller att tillgodose kraven i den nya läroplanen som förespråkar mer mätbara resultat. För företaget ger även aktivitets- och resultatmodulerna ett utmärkt underlag för att bedöma ROI, return of investments.

Den andra stora innovationen är användarvänliga redigeringsprogrammen som gör det möjligt att redigera befintliga övningsuppgifter i de inköpta materialen, och därtill lägga till helt nya kurser och övningar.

Med dessa båda innovationer blir läraren, liksom andra utbildningsansvariga, en naturlig del i det elektroniska lärande. Medan leverantörer av digitala läromedel tvingas byta skepnad från kursleverantör till kompetensutvecklingspartner.

Artikelförfattare:
LarsGöran Boström©

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab